WLLC գրանցում - 2018թ -ի ամառային հատուկ սեսիա (Հուլիսի 30 - Օգոստոսի 31)
Շնորհակալությու՛ն հետաքրքրություն ցուցաբերելու համար։ 2018թ-ի մեր ամառային հատուկ կուրսին (Հուլիսի 30 - Օգոստոսի 31) գրանցվելու գործընթացը սկսելու համար, խնդրում ենք լրացրեք հետևյալ ձևը։ Ձեր գրանցումը կավարտվի այն պահին, երբ նշեք քննության ամսաթիվը Ձեր անգլերենի մակարդակը որոշելու համար և կատարեք վճարումը։

Խնդրում ենք մի ուսանողի, և/կամ մի կուրսի համար միայն մեկ ձև ուղարկեք։ Եթե դուք ցանկանում եք մի քանի ուսանող գրանցել, կամ մի քանի կուրսի գրանցվել, ապա առաջին ձևը լրացնելուց հետո ևս մեկ ձև լրացրեք։

--

Thank you for your interest! To begin the enrollment process for our Special Summer 2018 Session (July 30 - August 31), please fill out the following form. Registration for enrollment will be completed once we contact you and you finalize payment.

Please submit one form for each student and/or course. If you would like to register for multiple students, or for multiple courses, please submit another entry after completion of the first entry.

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms