FORMULARZ - ZGŁOSZENIE do projektu „doSŁOWNIE o Warszawie”
Wypełnia Rodzic/Opiekun prawny uczestnika
Email address *
Imię i nazwisko *
Wiek uczestnika *
Pełna nazwa szkoły *
Adres szkoły *
Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna merytorycznego uczestnika *
Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna prawnego uczestnika *
Numer telefonu kontaktowego do Rodzica/Opiekuna *
E-mail kontaktowy do Rodzica/Opiekuna *
Akceptacja zasad Projektu* *
Zgoda na przetwarzanie danych * *
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
1. Organizator Projektu pt.: „doSŁOWNIE o Warszawie” oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO), dla których Administratorem danych osobowych jest Fundacja BO WARTO, tel. 602 228 732, mail: biuro@fundacjabowarto.pl 2. Organizator Projektu pt.: „doSŁOWNIE o Warszawie” zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy