Prihláška na Tréning animačných tancov

Toto je prihlasovací formulár na Tréning animačných tancov organizovaný spoločnosťou STAGEMAN Slovensko. Údaje uvedené v tomto dotazníku budú použité výhradne pre účely registrácie, v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Všetky položky dotazníka označené * sú povinné!

Po registrácii Ti spätne zašleme mail s potvrdením prijatia na školenie. Až po tomto potvrdení zašli poplatok na číslo účtu, najneskôr však do 7 dní od jeho potvrdenia. Podmienkou účasti na tréningu je pripísanie platby na účet organizátora minimálne 24 hodín pred konaním tréningu.

Pokiaľ sa účastník nemôže na tréning dostaviť zo závažných dôvodov, môže za seba poslať náhradníka, musí však o tom informovať organizátora telefonicky alebo e-mailom a to najneskôr 3 pracovné dni pred konaním tréningu.

Zaplatením poplatku za tréning súhlasíte s uvedenými storno podmienkami:
- Stornovanie účasti menej ako 3 kalendárne dni pred konaním tréningu: storno poplatok 100 % z ceny školenia.
- Stornovanie účasti 4 až 7 kalendárnych dní pred konaním tréningu: storno poplatok 50 % z ceny školenia.
- Stornovanie účasti 8 až 14 kalendárnych dní pred konaním tréningu: storno poplatok 30 % z ceny školenia.
- Stornovanie účasti 15 a viac kalendárnych dní pred konaním tréningu: storno poplatok 0 % z ceny školenia (vrátenie plnej sumy alebo výber iného dostupného školenia v rovnakej cene).

Údaje pre platbu:
STAGEMAN Slovensko s.r.o.
FIO Banka
IBAN: SK7383300000002001076575
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Adresa: Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica

Variabilný symbol: Dátum narodenia v tvare rok, mesiac, deň (príklad: 19930512)
Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko + TAT + mesto školenia (príklad: Zuzana Slováková TAT Košice)
(Vysvetlivka: TAT = Tréning animačných tancov)

Nepoužívaj vklad cez poukážku (Slovenská pošta), pretože sa mení variabilný symbol a je problematické identifikovať platbu.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo, v dôsledku neprítomnosti trénera alebo iných závažných okolností, zmeniť termín tréningu. Ak termín tréningu zmení po druhýkrát, účastník má právo požiadať o vrátenie peňazí alebo ich presunutie na iný termín tréningu.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question