Chestionar Strategia de dezvoltare locală a orașului Sovata, județul Mureș, perioada 2021 - 2027 - persoane fizice
Vă adresăm rugămintea de a răspunde chestionarului a cărui analiză va servi echipei de elaborare a „Strategiei de dezvoltare locală a orașului Sovata, județul Mureș, perioada 2021 - 2027”. Identificarea problemelor și cunoașterea opțiunilor dumneavoastră privind îmbunătățirea calității vieții în orașul Sovata, reprezintă principalele priorități pentru această analiză.
Vă aducem la cunoștință faptul că prezentul chestionar este anonim, însă vă rugăm să completați câteva infomații generale despre dumneavoastră, necesare pentru conturarea profilului persoanelor chestionate.
Vă mulțumim!
1. DATE SOCIO-DEMOGRAFICE
Marcați căsuța corespunzătoare pentru fiecare categorie de informație
Domiciliu
Permanent
Temporar
Sovata
Căpeți
Ilieși
Săcădat
Etnie
Clear selection
Vârsta
Clear selection
Sex
Clear selection
Studii
Clear selection
Statut
Clear selection
Venit net pe lună (lei/familie)
Clear selection
2. TRANSPORT
2.1 Cât de mulțumit sunteți de starea trotuarelor din oraș / localitatea aparținătoare?
Clear selection
2.2. Cât de mulțumit sunteți de starea șanțurilor din oraș/ localitatea aparținătoare?
Clear selection
2.3. Sunteți mulțumit de starea drumurilor din oraș/localitatea aparținătoare?
Clear selection
2.4. Vă simțiți în siguranță pe străzile din oraș/ localitatea aparținătoare?
Clear selection
2.5. Unde considerați că ar fi utilă înființarea unor piste pentru biciclete?
3. UTILITĂȚI
3.1.Sunteți beneficiar al rețelei de apă potabilă din localitate?
Clear selection
3.2. Beneficiați de sistemul de canalizare menajeră?
Clear selection
3.3. Sunteți mulțumit de calitatea utilităților (apă potabilă și canalizare) din zona unde locuiți?
Clear selection
4. EDUCAȚIE
4.1. Ce părere aveți despre școlile și grădinițele din Orașul Sovata?
4.2. Ce părere aveți despre dotarea sălilor de curs din școli și grădinițe?
5. SĂNĂTATE
5.1. Considerați că numărul medicilor și al personalului sanitar din oraș este suficient ?
Clear selection
5.2. Cum evaluați infrastructura sanitară din orașul Sovata?
6. TURISM
6.1. Ce părere aveți despre turismul din orașul Sovata?
Clear selection
6.2.Sunteți interesat să activați în domeniul turistic (ex: agroturism, pensiuni, etc)?
Clear selection
7. SOCIAL
7.1. Ce grupuri cu risc social considerați că ar trebui sprijinite cu prioritate?
7.2. Care considerați că sunt factorii care determină implicarea civică a cetățenilor?
8. AGRICULTURĂ
8.1. Considerați că activitățile în agricultură sunt sprijinite suficient?
Clear selection
8.2. Practicați agricultura?
Clear selection
8.3. Sunteți membru al unui grup de producători?
Clear selection
9. ECONOMIE
9.1. Ce activități economice ar trebui încurajate pentru a se dezvolta teritoriul orașului și al satelor aparținătoare?
10. ADMINISTRAȚIE
10.1. Cum evaluați capacitatea instituției Primarului de a gestiona proiectele de dezvoltare?
Clear selection
10.2. Primăria orașului Sovata are implementat un modul electronic pentru plata amenzilor, taxelor și impozitelor. Utilizați acest serviciu sau sunteți interesat să îl utilizați?
Clear selection
10.3. Cum apreciați procesul digitalizării în dezvoltarea zonei (ex: emiterea de documente electronice, iluminat inteligent, sisteme de management al traficului etc)
Clear selection
10.4. Care dintre următoarele sectoare de activitate considerați că ar trebui dezvoltate cu prioritate pentru un trai mai bun în localitatea dumneavoastră? Acordați note de la 1 la 3 în funcție de gradul de prioritate ( 1 = prioritate mică, 2= prioritate medie, 3= prioritate mare)
1
2
3
Educația
Industria
Prestările de servicii
Agricultura
Sănătatea
Cultura
Turismul
Serviciile publice
10.5. Care considerați că sunt principalele probleme în orașul Sovata? Alegeți maxim 5 din lista de mai jos și acordați note de la 1 la 3 în funcție de gravitatea acestora ( 1 = grav, 2= destul de grav, 3= foarte grav)
1
2
3
Depopulare
Îmbătrânirea populației / migrația tinerilor
Rata ridicată a șomajului
Calitatea slabă a învățământului
Infrastructura educațională deficitară
Infrastructura rutieră: drumuri neasfaltate / stare proastă a drumurilor
Starea utilităților:
alimentare cu apă
canalizare
energie electrică
gaz
iluminat public
Lipsa accesului la internet
Probleme de mediu: poluarea aerului/ solului/ poluare fonică etc.
Modul de colectare al deșeurilor: numărul dotărilor și al echipamentelor pentru colectarea deșeurilor
Lipsa accesului la piețe de desfacere
Servicii de sănătate limitate
Infrastructură socială slab dezvoltată
Presiune urbană
Siguranța alimentară
Investiții: investiții publice sau private în oraș
Timp liber: numărul parcurilor de joacă pentru copii; dotări parcuri ; locuri de promenadă
Sport și recreere: numărul și starea sălilor de sport din oraș / terenuri de sport în aer liber
Cultură: condițiile și dotările din spațiile culturale pentru petrecerea timpului liber
Administrație: transparență decizională, servicii publice
10.6. Vă rugăm să vă exprimați opinia cu privire la prioritatea investițiilor propuse pentru perioada 2021 – 2027 ( 1 = prioritate mică, 2= prioritate medie, 3= prioritate mare)
1
2
3
Amenajare spațiu de agrement multifuncțional în jurul Cinema Doina
Modernizare străzi urbane în Orașul Sovata
Constructie grădiniță și creșă de copii cu program prelungit, Oraș Sovata
Amenajare centru cultural și zonă pietonală centrală în Orașul Sovata (fosta clădire atelier școlar)
Modernizare stradă, drum comunal DC49 (spre Ilieși) în Orașul Sovata, județul Mureș
Amenajare pista bob de vară în orașul Sovata
Amenajare bază de agrement (băi de agrement/wellness), Orașul Sovata
Consolidare/refuncționalizare pod viaduct
Amenajare clădire multifuncțională verde (piață, parcare supraetajată, zonă verde) în Orașul Sovata (în stațiune, vizavi de piață)
Amenajare pârtie de schi în orașul Sovata
Amenajare traseu de biciclete în orașul Sovata
Data completării chestionarului
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
This form was created inside of Media Marketing SRL. Report Abuse