Přihláška na letní tábor Operace SOS
v termínu 20. července - 2. srpna 2019 ve Svitavě (okres Česká Lípa)
Slovo úvodem
Vážení rodiče,
letos nastala změna v placení tábora, kterou si dovolím trochu okomentovat, abych ji vysvětlil a tím snad i zamezil případným nedorozuměním.

Rozhodli jsme se pro zavedení zálohy a stornopoplatků (poplatek, který zaplatíte, pokud dítě po určitém termínu odhlásíte z tábora). Důvody jsou následující:

1. Je určitý objem výdajů, které musí být zaplaceny již před táborem samotným (trvanlivé potraviny, materiál na hry a scholy apod.). Je třeba myslet na to, že při odhlášení účastníka v určité době blízké konání tábora je podstatně těžší za něj sehnat náhradníka a zároveň již byly vynaloženy nezbytné náklady spojené s přípravou celého tábora pro určitý počet účastníků. Úspora našich nákladů za odhlášeného účastníka se úměrně snižuje s blížícím se datem tábora.

2. Po uzávěrce přihlašování celý tým pracuje na programu s ohledem na složení skupiny přihlášených. Děje se tak zejména na společném plánovacím víkendu. Pokud se cílová skupina několikrát mění, vyžaduje to spoustu práce a komunikace na dálku, která není tak účinná jako ta osobní. Všichni jsme studenty středních nebo vysokých škol a v tomto období probíhajících zkoušek a maturit je pro nás plánování náročnější než jindy.

Zavedením zálohy a storna se snažíme zamezit lehkovážnému přihlašování a odhlašování účastníků. Omlouváme se za případné administrativní zatížení, které vám z toho může vznikat.

Pokud máte jakékoliv dotazy, rád je zodpovím na táborovém mailu (tabormatejusti@gmail.com) nebo telefonicky (+ 420 605 941 599).

Jan Hudáč - hlavní vedoucí tábora

Podmínky platby a stornopoplatků
Znění:

I. Rodič/Zákonný zástupce se zavazuje zaplatit za každého přihlášeného účastníka zálohu ve výši 500 Kč, která musí být uhrazena nejpozději do 19. 5. 2019. Po tomto datu se záloha stává nevratnou při odhlášení z jakýchkoli důvodů.

II. V případě neuhrazení zálohy k rozhodnému dni si pořadatel vyhrazuje právo účastníka ze seznamu přihlášených vyřadit a jeho místo nabídnout jinému.

III. Rodič/Zákonný zástupce se zavazuje zaplatit doplatek do plné ceny tábora (3000/2300 Kč za dalšího sourozence, tzn. 2500/1800 Kč po odečtení zálohy) do 14. 6. 2019.

ZRUŠENÍ ÚČASTI PŘED TÁBOREM

IV. V případě odhlášení z tábora po 15. 6. 2019 (včetně) jsou stanoveny následující výše storno poplatků:

• odhlášení do 7.7. 2019 (včetně) – 1000 Kč,
• odhlášení po 8. 7. 2019 (včetně) – 1500 Kč

ZRUŠENÍ ÚČASTI BĚHEM TÁBORA

V. Jestliže účastník nenastoupí na tábor z nepředvídatelných zdravotních důvodů nebo pro tyto důvody probíhající tábor předčasně ukončí, má nárok na vrácení částky ve výši 150,- Kč za každý celý den neúčasti.

Předem upozorňujeme
Na táboře rozhodně nejsou vítány mobilní telefony ani podobná cenná technika. Její používání účastníky je v rozporu s hodnotami, které na táboře ctíme, a cíli, které na táboře sledujeme. Zároveň nejsme schopni zaručit její nepoškození či zabránit ztrátě.

Návštěvy na táboře nejsou povoleny. Vycházíme z předchozí zkušenosti, kdy si děti návštěvy záviděly, případně daná návštěva přijela v nevhodný čas a narušila tak plynutí programu.

Také, prosím, neslibujte dětem, že bude možnost jet dřív domů apod. Narušuje to chod tábora, kdy musíme řešit jak neúplnost skupinek, tak ostatní děti, které vidí, že někdo jede domů dřív. Také je to v rukou dětí argument, se kterým nejsme schopni na táboře nic moc udělat, protože autoritu rodičů nemůžeme a ani nechceme zpochybňovat.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Souhlas se zpracováním osobních údajů, nezbytných pro účast dítěte na letním táboře
Na základě tohoto souhlasu se Vaše dítě bude moci zúčastnit námi pořádaného dětského tábora. Jedná se o údaje, které jsou pro nás k přípravě a organizaci tábora nezbytné, a v případě nutnosti je po nás mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.), kterým jsme povinni je poskytnout.

Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů.

Zaškrtnutím předmětného políčka v elektronické přihlášce udělujete provozovateli tábora, jakožto správci osobních údajů, svůj souhlas s tím, aby zpracovával osobní údaje, obsažené v přihlášce.

Osobní údaje budou evidovány jen po dobu nezbytně nutnou.

Díky tomuto souhlasu vám budeme moci zasílat relevantní informace, týkající se našeho tábora. Zejména se jedná o každoroční informaci o termínu spuštění elektronických přihlášek na příští sezónu a informace o dalších akcích, které pořádáme. Údaje smí být využity k vypracování statistik. Na Vaši žádost budou údaje z databáze vyřazeny.

Odesláním přihlášky zároveň souhlasíte s
1. pořizováním fotografií a videí během tábora
2. přiměřeným využitím fotografií a videa za účelem dokumentace a propagace aktivit spolku MATĚJ

souhlas *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service