Интерактивна графика: 6-35- Примена у настави хемије: Излазна анкета

Одговорите на следећих неколико питања. Анкета је анонимна.
  Ово је обавезно питање
  Ово је обавезно питање
  Ово је обавезно питање
  Ово је обавезно питање
  Ово је обавезно питање
  Ово је обавезно питање