แบบตอบรับการเข้าร่วมนำเสนอผลงานและจัดแสดงผลงานในพิธีปิด โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 7
โดยทางโครงการฯ กำหนดให้ทีมผู้พัฒนาผลงาน ที่ได้ทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงานต้องเข้าร่วมการนำเสนอผลงานและ จัดแสดงผลงาน ในพิธีปิด โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 7 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ ลาน Event ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (ตึก CC) ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงานต่อคณะกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ/Coach ประจำโครงการฯ เพื่อรับคำแนะนำและแนวทางในการพัฒนา สำหรับนำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดผลงานไปสู่ผู้ใช้งานได้จริงต่อไปในอนาคต

ดังนั้น ขอให้หัวหน้าทีมผู้พัฒนาผลงาน หรือผู้แทน กรอกแบบตอบรับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมด้วยครับ
รบกวนกรอกแบบตอบรับมาภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนวลปรางค์ เฉลิมพักตร์ (พี่หน่อย) ได้ทุกช่องทางช่วงเวลา 09.00-19.00 น. ทุกวัน
1. ข้อมูลผลงาน
1.1 รหัสโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" *
1.2 ชื่อผลงาน *
ระบุชื่อผลงานตามที่ได้ทำสัญญาการรับเงินทุนสนับสนุนไว้
1.3 สถาบันการศึกษา *
ระบุชื่อสถาบันการศึกษา ตามที่ได้ทำสัญญาการรับเงินทุนสนับสนุนไว้
1.4 จังหวัด *
ระบุชื่อจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของที่สถาบันการศึกษาตามข้อ 1.3
2. ข้อมูลทีมผู้พัฒนาผลงาน
กรุณาระบุรายชื่อหัวหน้าทีม ผู้ร่วมพัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษา ที่จะเดินทางเข้าร่วมงานฯ ในครั้งนี้ โดยกำหนดให้สิทธิ์ในแต่ละทีม สามารถเข้าร่วมได้ทุกคน แต่ทั้งนี้ รายชื่อจะต้องตรงกับรายชื่อที่เคยแจ้งไว้กับโครงการ หากตรวจสอบแล้วพบว่ารายชื่อผู้เข้าร่วมที่กรอกมาไม่ตรงกับข้อมูลเคยให้ไว้ ทางโครงการฯ ของดเว้นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงที่พักให้ค่ะ
2.1 หัวหน้าทีมผู้พัฒนาผลงาน
ก) คำนำหน้า *
ข) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) *
ค) ชื่อเล่น *
ง) เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ *
รบกวนกรอกตามรูปแบบนี้ครับ 080-xxxxxxx
2.2 ผู้พัฒนาร่วม 1
ก) คำนำหน้า
ข) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ค) ชื่อเล่น
ง) เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่
รบกวนกรอกตามรูปแบบนี้ครับ 080-xxxxxxx
2.3 ผู้พัฒนาร่วม 2
ก) คำนำหน้า
ข) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ค) ชื่อเล่น
ง) เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่
รบกวนกรอกตามรูปแบบนี้ครับ 080-xxxxxxx
2.4 ผู้พัฒนาร่วม 3
ก) คำนำหน้า
ข) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ค) ชื่อเล่น
ง) เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่
รบกวนกรอกตามรูปแบบนี้ครับ 080-xxxxxxx
2.5 ผู้พัฒนาร่วม 4
ก) คำนำหน้า
ข) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ค) ชื่อเล่น
ง) เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่
รบกวนกรอกตามรูปแบบนี้ครับ 080-xxxxxxx
2.6 ผู้พัฒนาร่วม 5
ก) คำนำหน้า
ข) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ค) ชื่อเล่น
ง) เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่
รบกวนกรอกตามรูปแบบนี้ครับ 080-xxxxxxx
2.7 อาจารย์ที่ปรึกษา
ก) การยืนยันเข้าร่วมของอาจารย์ที่ปรึกษา *
ข) คำนำหน้า *
ค) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) *
ง) ชื่อเล่น *
จ) เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ *
รบกวนกรอกตามรูปแบบนี้ครับ 080-xxxxxxx
3. การเดินทางเข้าร่วมงานฯ และการแจ้งความจำนงเรื่องห้องพัก
กรุณาเลือกวันที่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมได้จริงๆ กรณีมีเหตุความจำเป็นที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานฯ ได้ตามกำหนดเวลาที่แจ้งไว้ รบกวนติดต่อแจ้งผู้ประสานงานหลักโครงการฯ ด้วยค่ะ
3.1 วันที่เดินทางเข้าร่วมงานฯ *
Required
3.2 การแจ้งความจำนงเรื่องห้องพัก *
กรุณาแจ้งความจำนงเรื่องห้องพักว่าจะเข้าพักคืนวันใดบ้าง ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับการเดินทาง และความจำเป็นในการเดินทางด้วยครับ ทั้งนี้ ทางโครงการฯ จะจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสม ห้องพักละ 2 ท่าน แยกชาย-หญิง ดังนั้น ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงทุกกรณี
Required
4. ข้อมูลการเตรียมตัว
3.1 ผลงานที่พร้อมใช้/เล่น/ทดสอบ/ทดลอง มานำเสนอต่อคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมงาน พร้อมเอกสารแจกและอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ ตามที่ต้องการจัดแสดง
3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทุกคนในทีม (รวมอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย) คนละ 3 ฉบับ
3.3 คอมพิวเตอร์พกพาส่วนตัวสำหรับประกอบการนำเสนอผลงาน พร้อมปลั๊กต่อพ่วง สำหรับใช้ชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของตัวเอง
3.4 สำหรับการแต่งกายให้ใส่ชุดนักเรียนนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน ในวันจัดแสดงผลงาน
3.5 ยารักษาโรคประจำตัวของตัวเอง (ถ้ามี)
3.6 อุปกรณ์เครื่องใช้ประจำตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แชมพู สบู่ เสื้อผ้าสำหรับพักค้างคืน 1-2 คืน ผ้าขนหนู เป็นต้น
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy