Sign in to Google to save your progress. Learn more
First name / Meno / Antaŭnomo *
Last name / Priezvisko / Familia nomo *
E-mail / E-mail / Retadreso *
Phone number in international format / Telefónne číslo v medzinárodnom formáte / Telefonnumero en internacia formato *
e.g / napr. / e.g +421 123 456 789
Country of origin / Krajina pôvodu / Lando de deveno *
Organization / Organizácia / Organizaĵo *
Position / Pozícia / Pozicio *
Religion / Náboženské vyznanie / Religio
Voluntary question / Dobrovoľná otázka / Libervola demando
Preferred language / Preferovaný jazyk / Preferata lingvo *
I am interested in participating in the Golden Lunch / Mám záujem o účasť na benefičnom obede / Bonfara lunĉo *
Specific conditions apply. You will be contacted after the registration. / Účasť za osobitných podmienok. Kontaktujeme Vás po registrácii. / Partopreno sub specifaj kondiĉoj. Ni kontaktos vin post registriĝo.
Do you have dietary preferences/restrictions? / Máte preferencie alebo obmedzenia​ ohľadne stravovania? / Ĉu vi havas preferojn aŭ limigojn koncerne manĝadon?
I agree to pay the administration fee 20€ for participating at the event. / Súhlasím s úhradou administratívneho poplatku vo výške 20€ ako podmienkou účasti na podujatí. / Mi konsentas pagi la administran kotizon 20€ kiel kondiĉon por la partopreno en la aranĝo. *
Please read the message after registration carefully. This fee will only be applied for registrations after 5 July 2016. The fee will not be applied to personally invited guests, institutions and their formal representatives. / Prosíme, prečítajte si starostlivo text po registrácii. Tento poplatok sa uplatní na registrácie po 5. júli 2016. Poplatok sa nevzťahuje na osobne pozvaných jednotlivcov, inštitúcie a osoby ich formálne zastupujúce. / Bonvolu legi la tekston post la registriĝo. Por ĉiuj registriĝoj post la 5-a de julio 2016 ni fakturas unufojan administran kotizon 20€.
Notes, comments / Poznámky, komentáre / Notoj, komentoj
Any notes or comments which you would like to communicate to the organisers. / Akékoľvek poznámky či pripomienky, ktoré by ste chceli komunikovať organizátorom. / Iuj ajn notoj aŭ komentoj, kiujn vi volus komuniki al la organizantoj.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.