LEADER projektu un Stratēģijas (2014.-2020.) izvērtējums Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novados
Biedrība “Darīsim paši!” ir dibināta 2006. gada 21. septembrī un tās darbības teritorija ir Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novads.
Šajā plānošanas periodā ir notikušas 4 LEADER projektu iesniegšanas kārtas. Esam SVVA ieviešanas vidus posmā, kad svarīgi novērtēt LEADER programmas sasniegtos rezultātus, tāpēc lūdzam Tevi izteikt savu viedokli par biedrību un sasniegtajiem rezultātiem!

Aptauja ir anonīma un dati tiks izmantoti apkopotā veidā, lūdzu aizpildiet līdz 15.01.2019.

Informācija par Tevi...
1. Tava dzīvesvieta? *
2. Tavs vecums? *
Informācija par biedrību...
3. Vai zini, kas ir biedrība "Darīsim paši!"? *
LEADER programmas projektu novērtējums...
4. Vai zini, kas ir LEADER projekti? *
5. Ja zini, tad nosauc konkrētu LEADER īstenoto projektu savā teritorijā
Your answer
6. Tava saistība ar LEADER (iespējami vairāki atbilžu varianti) *
Required
7. Ja esi iesniedzis LEADER projektu, vai bija konkrētas PRASĪBAS, kas Tev sagādāja problēmas? Mini piemēru.
Your answer
8. Ja iesniedzi LEADER projektu, POZITĪVAIS ar ko saskāries, iesniedzot vai īstenojot LEADER projektu?
Your answer
9. Vai atbalstītie SABIEDRISKĀ LABUMA projekti - http://www.darisimpasi.lv/planosanas-periods-2014-2020/kopsavilkums/apstiprinatie-sabiedriska-labuma-projekti-2-un-3-riciba/ un to rezultāti saskan ar Taviem priekšstatiem par to, ko vajadzētu darīt Tavā dzīves vietā, lai veicinātu teritorijas pievilcību un attīstību? *
Nemaz neatbilst
Pilnībā atbilst
10. Vai atbalstītie UZŅĒMĒJDARBĪBAS projekti - http://www.darisimpasi.lv/planosanas-periods-2014-2020/kopsavilkums/apstiprinatie-uznemejdarbibas-projekti-1-riciba/ un to rezultāti saskan ar Taviem priekšstatiem par to, ko vajadzētu darīt Tavā dzīves vietā, lai veicinātu teritorijas pievilcību un attīstību? *
Nemaz neatbilst
Pilnībā atbilst
11. Atzīmējiet tos faktorus, kurus LEADER projekti Tavuprāt ir ietekmējuši pozitīvi: *
Required
LEADER nākamajā plānošanas periodā...
12. Novērtē, kuras jomas turpmāk vajadzētu atbalstīt, realizējot turpmākos LEADER projektus *
Nav svarīgi
Mazsvarīgi
Vidēji svarīgi
Svarīgi
Ļoti svarīgi
Veicināt uzņēmējdarbību
Dažādot sporta aktivitāšu iespējas
Dažādot kultūras aktivitāšu iespējas
Atbalstīt materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu
Veicināt publisko teritoriju labiekārtošanu
Atbalstīt aktīvā tūrisma iespējas
13. Kā Tu turpmāk labprātāk uzzinātu plašāku informāciju par LEADER projektiem, "Darīsim paši!" pasākumiem vai darbību?
Ieraksti savu kontaktinformāciju (vārds, tālruņa nr.), ja vēlies piedalīties balvas izlozē
Your answer
Paldies par atsaucību!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service