รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มรนี้ มีขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถส่งเรื่องร้องเรียนมายังส่วนพัฒนาความยั่งยืน เพื่อใช้ในวิเคราะห์ปัญหาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยข้อมูลทั้งหมดจะไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ และจะนำเข้าเป็นวาระในการประชุมเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต่อไป
ชื่อ - นามสกุล *
ปรเภท *
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องการติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม จะได้สามารถติดต่อได้
เกี่ยวกับ *
ใส่รายละเอียดการร้องเรียนว่าเกี่ยวข้องกับงานได้
เรื่องร้องเรียน *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Srinakharinwirot University. Report Abuse