JAK VNÍMÁME KLONOVÁNÍ KONÍ?

On line dotazník týkající se problematiky klonování koní, který je šířen prostřednictvím internetu s cílem shromáždit informace od odborné i laické "koňské" veřejnosti.

Prosím o vyplnění krátkého dotazníku, který potřebuji pro svoji diplomovou práci na téma Současný pohled na klonování koní a jeho využití. Je určen pro odbornou a laickou "koňskou" veřejnost, a pravděpodobně vám nezabere více jak 10 min. Anonymita respondentů a jejich odpovědí jsou zachovány. Získaná data budou použita výhradně pro zpracování diplomové práce. Předem děkuji za váš osobní názor na danou problematiku i čas, který vyplnění dotazníku věnujete!

Kateřina Nevečeřalová
ČZU
INFORMOVANOST O KLONOVÁNÍ Slyšel/a jste již o klonech koní nebo jiných koňovitých (zebry, osli)? *
Jak jste se dozvěděl/a o klonování ? *
Je informovanost o klonování a klonech zvířat dostačující? *
Jsou informace o klonování zvířat dostatečně srozumitelné? *
Domníváte se, že za klonováním je spíše touha se zviditelnit ? (např. oznámení o narození klonů v médiích) *
OTÁZKA BEZPEČNOST POTRAVIN Domníváte se, že konzumace masa z klonovaných zvířat je pro lidi bezpečná? *
V USA, Kanadě, Argentině a Austrálii je povoleno klonování zvířat, která vstupují do potravinového řetězce. V EU je toto využití klonů zakázáno.Souhlasíte s přístupem EU? *
ETIKA KLONOVÁNÍ Je klonování "morálně" správné ? *
Představují pro Vás "sériově" vyráběná zvířata etický problém ? *
Souhlasíte s klonováním zvířat pokud se jedná? *
ZDRAVÍ A WELFARE KLONOVANÝCH ZVÍŘAT(pozn. welfare zvířat = životní pohoda zvířat) Myslíte si, že při samotném procesu klonování jsou životní podmínky klonovaných zvířat dobré? *
Myslíte si, že spontánní potraty, abnormality plodu nebo problematické porody jsou častou záležitostí během procesu klonování? *
Jaký je zdravotní stav čerstvě narozených klonů? *
KLONOVÁNÍ A ETIKA VE SPORTU V koňském pólu, a v návaznosti na povolení Mezinárodní jezdecké federace (FEI) z roku 2012 je účast klonovaných koní možná i v soutěžích FEI. Je to správné rozhodnutí ? *
Je v soutěžích identifikace mezi klonem a jeho dárcem nebo mezi dvěma klony čipováním dostačující (všichni mají stejnou DNA)? *
Z jakého důvodu by mohlo dojít k zákazu používání klonů v reprodukci? *
Legislativa a ostatní předpisy týkající se klonování jsou dostačující ? *
PROČ SE KONĚ KLONUJÍ? Myslíte si, že důvodem je sportovní aspekt (touha po tom, aby klon zopakoval výkony svého dárce)? *
Myslíte si, že důvodem je chovatelský aspekt (možnost vlastnit stále stejně kvalitního a sportovně prověřeného koně)? *
Myslíte si, že důvodem je snaha o zachování genů původního jedince (v případě jeho úmrtí, kastrace nebo vyhynutí druhu)? *
OSOBNÍ INFORMACE Pohlaví *
Věk *
Vzdělání *
Ve vztahu ke koním nebo koňovitým jste *
Víra
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service