Ankieta
Szanowni Państwo !
W związku z trwającymi pracami nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Kutno – jego zakres wyznacza Uchwała Nr XII/96/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 października 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kutno, obręb Leszczynek - Wójt Gminy Kutno zaprasza Państwa – Mieszkańców Gminy do uczestnictwa w pracach projektowych nad tworzonym dokumentem. Poniżej wskazanie obszaru objętego pracami (nieruchomości w Gminie Kutno, obręb Leszczynek).
Na mocy Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wypracowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostanie poddany opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, uzgodniony z odpowiednimi organami a następnie wyłożony do publicznego wglądu. W celu przygotowania materiałów na potrzeby procedury planistycznej bardzo prosimy o odpowiedź na poniższe pytania. Wiedza na temat Państwa opinii pozwoli przygotować optymalne propozycje rozwiązań. Zaznaczamy, iż wypełnienie przez Państwa poniższej ANKIETY jest działaniem dodatkowym, ma charakter pogłębionych konsultacji społecznych i nie obiera uprawnień przysługujących Państwu na mocy Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wójt Gminy Kutno
1. Czy jest Pan/Pani osobą posiadającą prawo do dysponowania na cele budowlane w odniesieniu do nieruchomości objętej planem lub obszarze sąsiednim? *
2. Czy jest Pan/Pani za rozwojem na powyższym obszarze funkcji mieszkalnych? *
3. Czy jest Pan/-ni za rozwojem na powyższym obszarze funkcji związanych z gospodarką rolną? *
PYTANIA DOTYCZĄCE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE GMINY KUTNO
1. Czy wie Pan/Pani jaką rolę pełnią – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? *
2. Czy korzysta Pan/Pani z Internetu? *
3. Czy wie Pan/Pani co to jest geoportal i jakie informacje można na nim znaleźć? *
4. Czy według Pana/Pani potrzebny jest udział mieszkańców przy podejmowaniu decyzji dotyczących zagospodarowania Gminy Kutno? *
5. Czy kiedykolwiek składał/-ła Pan/Pani wnioski lub uwagi do projektu studium lub miejscowego planu? *
7. Czy Państwa zdaniem Urząd Gminy Kutno w sposób wystarczający informuje mieszkańców o możliwości składania wniosków, wyłożeniu dokumentów planistycznych do wglądu czy publicznej dyskusji nad nimi? *
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy