แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2564
วัตถุประสงค์ แบบสำรวจชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลที่ได้จากการสำรวจจัดทำแผนและหลักสูตรการอบรมที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ *
2. อายุ *
3. วุฒิการศึกษา *
4. ตำแหน่ง *
5. สังกัด *
6. อายุงาน *
7. ตั้งแต่ท่านเข้าทำงานในเทศบาลนครลำปาง ท่านมีโอกาสได้รับการพัฒนาด้วยการอบรม/สัมมนาเพียงใด
Clear selection
8. การอบรม/สัมมนาที่ท่านเคยเข้าร่วม ท่านคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของท่านระดับใด
Clear selection
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy