แบบสอบถาม นโบายการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.ให้แก่ อปท.
     ตาม พรบ.กระจายอำนาจฯ ให้มีการถ่ายโอน รพ.สต.ให้แก่ อปท.ตามหนังสือสำนักนายกฯ ขณะนี้อยู่ในช่วงระยะสุดท้ายของ พรบ. ซึ่งต้องบังคับใช้ รวมทั้งตัวกฏหมายซึ่งยังไม่มีกการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และทิศทางการกระจายอำนาจของกระทรวงสาธารณสุข ยังไม่มีความชัดเจน
     ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการกระจายอำนาจดังกล่าว ในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ เพื่อนำข้อมูลได้ได้ เสนอต่อผู้บริหารระดับต่างๆ ในการประชุมหรือทบทวนเรื่องดังกล่าวต่อไป

คำอธิบาย
     แบบสอบถามฉบับนี้ ใช้สำหรับสอบถามข้อมูลความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.ให้ อปท. ตาม พรบ.แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ
    ขอให้ท่านตอบตามความเป็นจริงด้วยตนเอง ซึ่งจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลรายบุคคล
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy