แบบสอบถาม นโบายการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.ให้แก่ อปท.
ตาม พรบ.กระจายอำนาจฯ ให้มีการถ่ายโอน รพ.สต.ให้แก่ อปท.ตามหนังสือสำนักนายกฯ ขณะนี้อยู่ในช่วงระยะสุดท้ายของ พรบ. ซึ่งต้องบังคับใช้ รวมทั้งตัวกฏหมายซึ่งยังไม่มีกการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และทิศทางการกระจายอำนาจของกระทรวงสาธารณสุข ยังไม่มีความชัดเจน
ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการกระจายอำนาจดังกล่าว ในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ เพื่อนำข้อมูลได้ได้ เสนอต่อผู้บริหารระดับต่างๆ ในการประชุมหรือทบทวนเรื่องดังกล่าวต่อไป

คำอธิบาย
แบบสอบถามฉบับนี้ ใช้สำหรับสอบถามข้อมูลความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.ให้ อปท. ตาม พรบ.แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ
ขอให้ท่านตอบตามความเป็นจริงด้วยตนเอง ซึ่งจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลรายบุคคล
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy