Bình chọn “Tác phẩm Kiến trúc được cộng đồng yêu thích”

GTKTQG 2014 lần đầu tiên tổ chức bình chọn “Tác phẩm Kiến trúc được cộng đồng yêu thích” nhằm khích lệ sự quan tâm của cộng đồng đối với kiến trúc - một lĩnh vực liên quan thiết thực tới đời sống của người dân, đồng thời cũng là dịp để giới kiến trúc nhìn nhận, lắng nghe những ý kiến nhiều chiều từ tất cả mọi người trong và ngoài giới kiến trúc.
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question