"Pozarządowe Espresso" (23.04.2021, g.10.00) - rejestracja uczestników
Temat: "O aktualnych konkursach dla organizacji"
Termin: 23 kwietnia 2021, godz. 10.00-12.00
Prowadzący: Łukasz Wachowski, Animator MOWES
Imię *
Nazwisko *
Adres e-mail *
Organizacja *
Miejscowość *
Gmina *
Powiat *
Klauzula informacyjna
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, dane kontaktowe: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62, 02-002 Warszawa, tel; (22) 622 33 06, e-mail: mcps@mcps.com.pl. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mcps.pl.

Pani/Pana dane osobowe:
1) Będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 33 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w celu udokumentowania Pani/Pana udziału w realizacji zadania publicznego;
2) Mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3) Będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z regulacji dotyczących archiwizacji.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:
1) Dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
2) Wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości udziału w zadaniu publicznym, o którym mowa powyżej.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Fundacja Fundusz Współpracy. Report Abuse