Ιστορία Κατεύθυνσης
Αυτές είναι οι ερωτήσεις κλειστού τύπου όπως ζητήθηκαν
στις πανελλαδικές από το 2006 - 2019.
Επίλεξε ανάμεσα στο Σωστό ή το Λάθος , δες το βαθμό επιτυχίας σου
& με κόκκινο χρώμα τις πιθανές λανθασμένες απαντήσεις !

Καλή Επιτυχία !
Στον ελληνικό χώρο, το πρόβλημα της έγγειας ιδιοκτησίας δεν γνώρισε τις εντάσεις που παρατηρήθηκαν σε άλλα ευρωπαϊκά ή βαλκανικά κράτη.(Πανελλαδικές 2019) *
2 points
Η Ελλάδα του Μεσοπολέμου δεν είχε ολοκληρώσει την αγροτική της μεταρρύθμιση. (Πανελλαδικές 2019) *
2 points
Ο Κωλέττης, ως αρχηγός του γαλλικού κόμματος, επεδίωκε μια κυβερνητική πολιτική που θα ενίσχυε τον ρόλο του βασιλιά.(Πανελλαδικές 2019) *
2 points
Με το Σύνταγμα του 1844 δεν κατοχυρώθηκε το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι.(Πανελλαδικές 2018) *
2 points
Ο Θεόδωρος Δηλιγιάννης υποστήριζε ένα κράτος κοινωνικής αλληλεγγύης.(Πανελλαδικές 2018) *
2 points
Στην Ελλάδα, αντίθετα από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν διαμορφώθηκαν ταξικά κόμματα μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα.(Πανελλαδικές 2018) *
2 points
Η Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύθηκε με αφορμή αίτημα της ΕΑΠ.(Πανελλαδικές 2018) *
2 points
Το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα.(πανελλαδικές 2016) *
2 points
Captionless Image
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος παραιτήθηκε από τη θέση του ως Υπουργού Δικαιοσύνης της Κρητικής Πολιτείας στις 18 Μαρτίου 1901. (πανελλαδικές 2016) *
2 points
Τον Φεβρουάριο του 1913 πραγματοποιήθηκε η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα(πανελλαδικές 2016) *
2 points
Captionless Image
Το κόστος των Βαλκανικών πολέμων κλόνισε την εθνική οικονομία(πανελλαδικές 2016 & 2007) *
2 points
Οι προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να αποτρέψει την κρίση του 1932 εξάντλησαν τα αποθέματα της χώρας σε χρυσό και συνάλλαγμα. (πανελλαδικές 2016) *
2 points
Το δικαίωμα του «συνέρχεσθαι» και «συνεταιρίζεσθαι» κατοχυρώνεται συνταγματικά το 1844.(πανελλαδικές 2015) *
2 points
Captionless Image
Ο Τρικούπης δεν αποδεχόταν το χωρισμό των εξουσιών και στόχευε στη συγκέντρωση και τον έλεγχό τους από το κόμμα.(πανελλαδικές 2015) *
2 points
Με τον Οργανικό Νόμο του 1900 δόθηκε οριστική λύση στο Κρητικό ζήτημα.(πανελλαδικές 2015) *
2 points
Captionless Image
Η πολιτική και κοινωνική επιρροή των σοσιαλιστικών ομάδων και των εργατικών ομαδοποιήσεων, στο τέλος του 19ου αιώνα, ήταν σαφώς μεγαλύτερη στην Ελλάδα από εκείνη που άσκησαν αντίστοιχα κινήματα σε βιομηχανικές χώρες της Δύσης αλλά και σε βαλκανικές. (πανελλαδικές 2014) *
2 points
Στο τέλος του 1904 έληξε η περίοδος της Γενικής Συνέλευσης (στην Κρήτη) και προκηρύχθηκαν εκλογές για την ανάδειξη 64 βουλευτών.(πανελλαδικές 2014) *
2 points
Με βάση το άρθρο 11 της Σύμβασης της Λοζάνης ιδρύθηκε η Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής με έδρα την Κωνσταντινούπολη. (πανελλαδικές 2014) *
2 points
Captionless Image
Το Μάιο του 1927 ιδρύθηκε η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία άρχισε τη λειτουργία της ένα χρόνο αργότερα. (πανελλαδικές 2014) *
2 points
Μετά τη διάλυση της ΕΑΠ, το 1930, τα χρέη των αγροτών προσφύγων ανέλαβε να εισπράξει η Εθνική Τράπεζα. (πανελλαδικές 2014) *
2 points
Στον ελληνικό χώρο το πρόβλημα της έγγειας ιδιοκτησίας γνώρισε τις εντάσεις που παρατηρήθηκαν και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη.(πανελλαδικές 2012) *
2 points
Captionless Image
Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος Α΄ το 1915 προκάλεσε δύο φορές την παραίτηση της κυβέρνησης Βενιζέλου. (πανελλαδικές 2012) *
2 points
Η αστική στέγαση των προσφύγων που κατέφυγαν στην Ελλάδα μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή (1922) συνάντησε περισσότερα εμπόδια από την αγροτική. (πανελλαδικές 2012) *
2 points
Ο παλαίμαχος κρητικός πολιτικός Ι. Σφακιανάκης κάλεσε τονλαό σε καθολική συμπαράσταση προς τους επαναστάτες τουΘερίσου (21 Μαρτίου 1905).(πανελλαδικές 2012) *
2 points
Captionless Image
Το «Χάτι Χουμαγιούν» (1856) οδήγησε στη σταδιακή υποχώρηση του δυσμενούς κλίματος για τους υπόδουλους Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. (πανελλαδικές 2011) www.mentoras.gr *
2 points
Από τα αντιβενιζελικά κόμματα πιο διαλλακτικά ήταν τα κόμματα του ∆ημητρίου Ράλλη και του Κυριακούλη Μαυρομιχάλη. (πανελλαδικές 2011) *
2 points
Captionless Image
Το 1ο εξάμηνο του 1911 ψηφίστηκαν από την Ελληνική Βουλή 53 τροποποιήσεις μη θεμελιωδών διατάξεων του Συντάγματος. (πανελλαδικές 2011) *
2 points
Η κινητικότητα των προσφύγων, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα χρόνια μετά την άφιξή τους στην Ελλάδα, υπήρξε μεγάλη.(πανελλαδικές 2011) *
2 points
Captionless Image
Το 1907 ψηφίστηκαν νόμοι οι οποίοι απαγόρευαν στην εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση να απαλλοτριώνει μεγάλες ιδιοκτησίες. (επ/κες πανελλαδικές 2011) *
2 points
Στην περίοδο μεταξύ των συνταγμάτων του 1844 και του 1864 ουσιαστικά δεν ικανοποιήθηκε κανένα από τα αιτήματα τουρ ωσικού κόμματος, τα οποία είχαν σχέση με την Ορθόδοξη Εκκλησία. (επ/κες πανελλαδικές 2011) *
2 points
Τον Νοέμβριο του 1919 υπογράφηκε η συνθήκη του Νεϊγύ, που προέβλεπε την παραχώρηση της ανατολικής Θράκης από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα.(επ/κες πανελλαδικές 2011) *
2 points
Captionless Image
Την άνοιξη του 1932 η κυβέρνηση της Ελλάδας δεν μπόρεσε να αποφύγει την αναστολή της μετατρεψιμότητας του εθνικού νομίσματος. (επ/κες πανελλαδικές 2011) *
2 points
Οι ∆ηλιγιαννικοί υποστήριζαν τους μεγαλογαιοκτήμονες της Θεσσαλίας. (πανελλαδικές 2007) *
2 points
Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδος(Σ.Ε.Κ.Ε.) μετονομάστηκε σε Λαϊκό Κόμμα.(πανελλαδικές 2007) www.mentoras.gr *
2 points
Τα θετικά αποτελέσματα του ∆ιεθνούς Οικονομικού Ελέγχου (∆.Ο.Ε.) επέτρεψαν την πραγματοποίηση των μεταρρυθμίσεων του Χαριλάου Τρικούπη. (πανελλαδικές 2006) *
2 points
Captionless Image
Η συνθήκη των Σεβρών προέβλεπε την υποχρεωτική ανταλλαγή μεταξύ των Ελλήνωνορθοδόξων κατοίκων της Τουρκίας και των Μουσουλμάνων κατοίκων της Ελλάδας. (πανελλαδικές 2006) *
2 points
Captionless Image
Σε σύγκριση με την αστική, η αγροτική αποκατάσταση των προσφύγων ήταν ταχύτερη και απαιτούσε μικρότερες δαπάνες. (πανελλαδικές 2006) *
2 points
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy