GDQ-seminarium 15 september 2020 Please find information in English below

Välkommen till vårt årliga GDQ-seminarium där vi uppdaterar dig med den senaste forskningen om GDQ samt våra spännande projekt och samarbeten involverande GDQ!

För dig som inte kan närvara fysiskt erbjuder vi nu även deltagande via streaming på bägge seminarierna! För dig som väljer det alternativet kommer vidare teknisk information skickas ut till dig mailledes innan seminariet.

Dag: Torsdag den 15/9 2020
Tid: Välj mellan kl 8.30-12.00 (svenska) eller 13.00-16.30 (engelska)
Plats: Tändstickspalatset
Adress: Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm, Sweden
Pris: 600 kr + moms för det fysiska seminariet. 600 kronor + moms för det streamade seminariet.
Anmälan sker senast den 1/9 2020.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på: gdq@gdqassoc.com

-------------------------------------------------------------------------------

I samband med denna anmälan ber vi om dina kontaktuppgifter och faktureringsuppgifter i syfte att kunna boka en plats åt dig på vårt GDQ-seminarium. Uppgifterna vi samlar in används till att kommunicera eventuella förändringar och fakturera kostnaden för seminariet. Efter avslutat seminarium och genomförd fakturering raderar vi alla uppgifter vi samlat in via detta Google-formulär, dock inte faktureringsinformationen som kommer att ligga kvar i vårt ekonomisystem Fortnox i redovisningssyfte. Har du några frågor är du välkommen att kontakta gdq@gdqassoc.com

-------------------------------------------------------------------------------

Innehållet i GDQ seminariet 15 september 2020 är inte färdigt ännu och meddelas senare

GDQ-seminar September 15, 2020

Welcome to our annual GDQ seminar where we update you with the new research on GDQ as well as our exciting projects and collaborations involving GDQ!

For those of you who are unable to attend physically, we now also offer participation via streaming at both the morning and afternoon seminar! The morning seminar will be held in Swedish and the afternoon seminar in English. For those who choose a streamed seminar, further technical information will be sent to you before the seminar.

Day: Thursday 15/9 2020
Time: Choose between 8.30-12.00 (Swedish) or 13.00-16.30 (English)
Place: Tändstickspalatset
Adress: Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm, Sweden
Price: SEK 600 + VAT for the physical seminar. SEK 600 + VAT for the streamed seminar.
Registration no later than 1/9 2020.

If you have any questions, please contact us at: gdq@gdqassoc.com

-------------------------------------------------- -----------------------------

I connection to your application, we ask for your contact details and billing information in order to be able to book a seat for you at the GDQ seminar. The information we collect is for the purpose of communicating any changes and invoice the cost of the seminar. Upon completion of the seminar and completed billing, we will erase all information we have collected through this Google form, but not billing information that will remain in our accounting system Fortnox for accounting purposes. If you have any questions, please contact gdq@gdqassoc.com

-------------------------------------------------- -----------------------------

The content of the GDQ seminar September 15, 2020 is not finished and will be announced later.
Email address *
Namn *
Your answer
Företag
Your answer
Faktureringsadress *
Your answer
Önskar du delta på förmiddagen eller eftermiddagen? *
Önskar du delta på det fysiska GDQ-seminariet eller önskar du delta på det streamade GDQ-seminariet? *
Eventuell referens
Your answer
Jag godkänner att GDQ Associates AB lagrar mina kontakt- och faktureringsuppgifter *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy