Kazuistiky 5.2., 1.3., 29.3. a 26.4. 2021
Večery supervízie s Ivanom Verným
Untitled Title
Termíny:

piatok 5.2. 2021 o 17:00 - 20:00
pondelok 1.3. 2021 o 17:00 - 20:00
pondelok 29.3.2021 o 17:00 - 20:00
pondelok 26.4.2021 o 17:00 - 20:00

Kontaktné osoby:

Dana Sidorová, +421 911 565 243, dankasidorova@gmail.com
Zuzana André, +421 902 463 276, zuzana.lamosova@gmail.com

Platba:

Vaše prihlásenie sa je finálne potvrdené až po zaplatení kurzovného. Pri prihlásení sa na jeden seminár je cena kurzovného 30 eur, pri prihlásení sa na všetky 4 semináre naraz je cena 100 eur spolu.
Ponúkame 5 EUR zľavu pre matky/otcov na materskej alebo rodičovskej dovolenke.

Platbu môžete realizovať na č. u. SK27 0900 0000 0003 5169 1544 (konto v Slovenskej Sporiteľni na meno Zuzana André).


Stornovacie podmienky:

Ak zrušíte svoju účasť na seminári viac ako 4 týždne pred konaním akcie, storno poplatok Vám nebude účtovaný. Od 4 týždňov do 2 týždňov pred konaním akcie je storno poplatok 50% z celkovej ceny. Pri stornovaní 2 týždne a menej pred konaním akcie účtujeme celú sumu. Storno poplatok neúčtujeme v prípade, že účastník/účastníčka za sebe nájde náhradu.
K plneniu storno poplatku sa zaväzujete svojim prihlásením sa na seminár.
Ďakujeme za pochopenie. 💕
Pre ďalšie informácie o proces-orientovanej psychológii a iné semináre Inštitút procesorientovanej psychológie POPI-Slovensko sa pozrite na tieto stránky https://www.processwork.sk/
Chcem sa zúčastniť semináru Kazuistiky *
Required
Meno *
Priezvisko *
Adresa
Telefónne číslo *
Email *
Odoslaním elektronického prihlasovacieho formulára, v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov („Zákon“) poskytujem spoločnosti Inštitút procesorientovanej psychológie POPI-Slovensko sídlom Vrbovská 16, 921 01 Piešťany, IČO: 317 47 418, ktorá je prevádzkovateľom osobných údajov dobrovoľný súhlas bez výhrad so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby. Poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujem na dobu neurčitú. Pokiaľ Zákon neustanovuje inak, dotknutá osoba je oprávnená súhlas so spracúvaním osobných údajov za podmienok ustanovených zákonom kedykoľvek odvolať. Vyhlasujem odoslaním elektronického prihlasovacieho formulára potvrdzuje, že údaje som poskytol/la dobrovoľne, som si vedomá/ý dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov a bol/a som poučený/á o existencii jej práv ako dotknutej osoby a bol/a som informovaná/ý v zmysle ustanovenia § 15 a § 28 a nasl. Zákona. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy