Taller online - "Atenció a la conducta en persones amb la SXF: Casos pràctics i resolució" Taller Online - "Atención a la conducta en personas con el SXF: Casos prácticos y resolución"
No saps que fer amb una conducta problemàtica del teu fill/a? No saps com abordar-la? Us presentem aquest taller a càrrec de la Belén Solano, psicòloga infantojuvenil especialitzada en teràpia cognitiva conductual i màster en psicologia de l'educació. Referent educativa del Programa d'Atenció a la Infància (PAI), Programa de Socialització Inclusiva (PSI), Grup d'àvies i avis i Grup de Mares i Pares de l'Associació Catalana de la Síndrome X Fràgil (ACSXF).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿No sabes que hacer con una conducta problemática de tu hijo/a? ¿ No sabes como abordarla? Os presentamos este taller a cargo de Belén Solano, psicóloga infantojuvenil especializada en terapia cognitivo conductual y master en psicología de la educación. Referente educativa del Programa de Atención a la Infancia (PAI) y Programa de Socialización Inclusiva (PSI), Grupo de abuelas y abuelos y Grupo de Madres y Padres de la Asociación Catalana del Síndrome X Frágil (ACSXF)

Data / Fecha: Dissabte 29-01-22 / Sábado 29-01-22
Hora: 10:30h
Durada / Duración : 90 minuts / 90 minutos
Lloc de realització / Lugar de realización: A través de la plataforma Zoom (taller online).
Idioma: Castellà / Castellano
Socis ACSXF: Gratuit. No socis: Donatiu 10€ / Socios ACSXF: Gratuito. No Socios: Donativo 10€
Data límit d’inscripció: 27 de gener / Fecha límite de inscripción: 27 de enero


Si vols conèixer com abordar una problemàtica o conducta disruptiva a partir de recursos pràctics i fonamentació teòrica
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si quieres conocer como abordar una problemática o conducta disruptiva a partir de recursos prácticos y fundamentación teórica

INSCRIPCIÓ AL TALLER / INSCRIPCIÓN AL TALLER:
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Nom i Cognoms / Nombre y Apellidos *
Gènere / Género *
Adreça electrònica / Correo electrónico *
Mòbil / Móvil *
Preguntes o dubtes relacionats amb el contingut taller / Preguntas o dudas relacionadas con el contenido del taller
Vols comentar-nos alguna conducta problema que no sàpigues com abordar-la / Quieres comentarnos alguna conducta problema que no sepas como abordarla
Autorització de drets d'imatge / Autorización de derechos de imagen: *
És possible que durant la realització de l'esdeveniment es prenguin imatges o vídeos del taller. Igualment i d'acord amb el que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment explícit per utilitzar les imatges captades mitjançant fotografies i / o vídeos realitzats per la nostra entitat, amb la finalitat de fer ús per a les publicacions en pàgina web o xarxes socials i en revista de l'associació. En darrer lloc, ASSOCIACIÓ CATALANA SÍNDROME X FRÀGIL informa que amb la signatura del present document atorga el consentiment explícit per al tractament de les dades esmentades anteriorment. Es posible que durante la realización del acontecimiento es tomen imágenes o videos del taller. Igualmente y de acuerdo con el que establece la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, solicitamos su consentimiento explícito para utilizar los imágenes captadas mediante fotografías y / o videos realizados por nuestra entidad, con el fin de hacer uso para los publicaciones en página web o redes sociales y en revista de la asociación. En último lugar, ASOCIACIÓN CATALANA SÍNDROME X FRÁGIL informa que con la firma del presente documento otorga el consentimiento explícito para el tratamiento de los datos mencionados anteriormente.
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy