Cuestionario Aberto Elaboración EDLP GDR Costa da Morte
O Grupo de Desenvolvemento Rural  (GDR) Costa da Morte, que comprende aos concellos de Cabana de Bergantiños, Camariñas, Carballo, Carnota, Cee, Corcubión, Coristanco, Dumbría, Fisterra, A Laracha, Laxe, Malpica de Bergantiños, Mazaricos, Muxía, Ponteceso, Vimianzo e Zas, está elaborando a Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) para o novo período de programación 2023-2027 do Programa Leader.

A participación neste proceso é aberta e queremos recoller a súa opinión sobre as principais necesidades e prioridades para o desenvolvemento do territorio. O tratamento dos datos será global, non facendo referencia á persoa que cubre o cuestionario.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Cal é o seu concello de residencia? *
Pode indicar o seu sexo? *
Cantos anos ten vostede? *
No caso de pertencer a algunha entidade ou institución, pode indicarnos cal é?
En relación ao GDR son:
Clear selection
Como valora o actual programa de axudas do Leader 2014-2020 do GDR para o desenvolvemento rural?
Que importancia teñen para vostede os seguintes obxectivos do Plan Estratéxico da Política Agraria Común (PAC) 2023-2027? (Onde 1 é nada importante e 5 moi importante)
1
2
3
4
5
Aumentar as rendas e a resiliencia do sector agrícola, para mellorar a seguridade alimentaria, a diversidade agrícola e a sostibilidade económica do sector
Mellorar a orientación ao mercado e aumentar a competividade das explotacións agrícolas, reforzando a investigación, a tecnoloxía e a dixitalización
Mellorar a posición da agricultura na cadea de valor
Contribuír á mitigación e adaptación ao cambio climático, mediante a redución de emisións e a promoción de enerxías sostibles
Promover o desenvolvemento sostible e a xestión eficiente dos recursos naturais (aire, solo, auga) reducindo a dependencia química
Potenciar a biodiversidade e a conservación de hábitats e a paisaxe
Apoiar o relevo xeracional nas explotacións e apoiar o desenvolvemento empresarial sostible nas zonas rurais
Promover a cohesión social das zonas rurais (igualdade no sector, a inclusión social) e a bioeconomía circular e a silvicultura sostible.
Atender a unha alimentación saudable, con produtos de calidade, seguros, sostibles, e tamén, atender ao benestar dos animais
Modernizar o sector, a través da innovación e a dixitalización
Clear selection

Que importancia teñen para vostede as seguintes prioridades do Leader 2023-2027 para o desenvolvemento económico sostible das zonas rurais? (Onde 1 é nada importante e 5 moi importante)

1
2
3
4
5
A permanencia e asentamento de nova poboación, mocidade e mulleres, nas zonas rurais
Sistemas agro-alimentario e forestal sostibles e diversificadores
O emprendemento e o talento innovador
A dotación e mellora de infraestruturas e servizos nas áreas rurais
O desenvolvemento endóxeno (emprego dos recursos do territorio)
A mellora e integración de colectivos en risco de exclusión social
A aposta pola bioeconomía circular (tamén a formación, divulgación e transferencia de coñecemento)
A aposta por modelos de xestión forestal sostible
A promoción da silvicultura preventiva, restauración danos, infraestruturas forestais, vías pecuarias e o pastoreo
A promoción das mulleres na dirección das explotacións
A incorporación e permanencia das mulleres nas actividades agrogandeiras
A vinculación entre órganos de decisión e mulleres nas entidades representativas do sector
Clear selection

E que importancia teñen para vostede as seguintes cuestións? (Onde 1 é nada importante e 5 moi importante)

1
2
3
4
5
A produción sostible de produtos agrarios e gandeiros
O aproveitamento e a valorización de subprodutos gandeiros
A transformación de produtos agrarios e gandeiros
A comercialización de produtos agrarios e gandeiros
A produción forestal sostible
O fomento do consumo de produtos do agro de proximidade e saudables
A preservación de terras agrarias
A aposta por modelos de aproveitamento que figuran na Lei de recuperación de terras agrarias: aldeas modelo, polígonos agroforestais,...
A xestión adecuada dos residuos e a redución do seu impacto no medio
A transición cara un modelo dixital e innovador nas actividades do medio rural
A transición cara un modelo de desenvolvemento máis equilibrado e respectuoso co medio ambiente
A diversificación económica a través de proxectos diferentes aos do ámbito agrogandeiro e/ou forestal
Clear selection

Que tipo de proxectos ou actividades sería importante incluír na estratexia do GDR dirixidas ao ámbito agrogandeiro e/ou forestal?

Podería dicirnos que outro tipo de iniciativas ou proxectos se poderían desenvolver na Costa da Morte diferentes aos do ámbito agrogandeiro e forestal?
Podería indicar algún aspecto que contribuíse a mellorar a xestión e o funcionamento do programa de axudas do GDR para o período 2023-2027?
Na elaboración da estratexia imos ter diferentes espazos de participación, nos que queremos contar coa súa opinión. Facilítenos un teléfono de contacto e un correo electrónico e manterémolo/a informado/a.
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:
Consentimento *
Required
Responsable
Asociación Costa da Morte-GDR
NIF:  G-70.180.583
Enderezo: Rúa A Torre Edificio de Servizos Múltiples, s/n. 15129 Vimianzo (A Coruña).
Destinatarios
Os datos persoais poderanse ceder á entidade adxudicataria que preste os servizos relacionados coa elaboración da EDLP, para facilitar a convocatoria e difusión de actividades no marco dos mesmo.
Finalidades principais
  • Facilitar información para elaborar unha Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo na zona do GDR Costa da Morte.
  • Participar en actividades organizadas pola Asociación Costa da Morte-GDR.
  • Recibir información por vía telefónica e/ou correo electrónico sobre os diferentes eventos, fases e resultados dos proxectos ou actividades realizadas.
  • Os datos persoais serán conservados mentres non se solicite a súa supresión e durante o tempo establecido para o cumprimento das responsabilidades legais.
Dereitos
A persoa interesada pode, en todo momento, exercitar o seu dereito para revogar o seu consentimento para o tratamento dos seus datos, así como solicitar o acceso, rectificación ou supresión, limitación ou a súa portabilidade, remitindo unha comunicación por escrito á  Asociación Costa da Morte-GDR. Así mesmo, a persoa interesada tamén poderá presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD) se non obtén satisfacción no exercicio dos devanditos dereitos.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy