Csorba Győző könyvtár – Irodalmi kvíz (2014. április)
Éppen fél évszázada annak, hogy minden év április 11-én a magyar költészet előtt tisztelgünk. 1964-ben e napot, JÓZSEF ATTILA születésnapját választották a magyar líra ünneplésére. E napon, csak öt évvel korábban, 1900-ban született az akkoriban mélyen elhallgatott költő, író MÁRAI SÁNDOR is.

A magyar klasszikus líra tárháza olyan gazdag, hogy abból pár költőt, illetve egy-egy versét kiragadni nehéz vállalkozás lenne. Persze nem kisebb feladat kortárs költőink műveiből válogatni. Áprilisi irodalmi kvízünk ismert és kevésbé ismert kortárs költőinket és műveiket szeretné népszerűsíteni.

A helyes megfejtők között minden hónap végén könyvjutalmat sorsolunk ki. A kvíz kitöltési határideje 2014. április 30.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. „Álljon a költészet az ember útjába, keveredjen ételébe, italába, üljön mellé örömében, bánatában, munkájában, pihenésében. Ne lehessen tőle megszabadulni, ne lehessen kikerülni, mellőzni.” E sorok írója egész életét szülővárosában töltötte, ott volt a város irodalmi folyóiratának főmunkatársa, szerkesztője. Ö volt az első vidéki költő, aki Kossuth-díjat kapott. Ki részesült először Kossuth-díjban a vidéki költők közül? *
2. „A vers annak jó, akinek ad az élethez valamit, aki befogadja, de nem annak aki írja…” Azt is ő vallja, hogy a költő hangszer, aki „tündérsíp hangszínt” ad a dalnak. Csodagyerekként indult. Alkotásaira a zenei sokszínűség jellemző. Mondókáinak, gyermekverseinek másik rendezőelve a rím és a ritmus, ezért játékverseknek is nevezzük őket. Műfordítóként és drámaköltőként is ismerjük. Ki ő? *
3. Költészetének tömörsége egyedülálló irodalmunkban. Kis terjedelmű, „nagyon csiszolt gondalatkövek” a Szálkák című kötetének költeményei is. Verses meséi A nap születése címen jelentek meg. Melyik 20. századi nagy költőnkről van szó? *
4. Már a Rákosi-korszakot bírálta verseiben, majd a Kádár-kor ellenzékének egyik legmarkánsabb képviselője volt, ami miatt állandó megfigyelés és megjelenési tilalom alatt állt. A magyar esszéírás egyik legnagyobb alakja is ő. Egy költőtársa halálára írta azt a verset, melyből az alábbi két sor idézet szól:  „minden szivárvány visszatérjen, minden szivárvány, melyet ismerünk.” Kitől idéztünk? *
5. „így esett, hogy ezerkiláncszázötven- ötben, akik illetékes körökben gyűrt, sípujjú ingétől megijedtek, lefüggönyözött autóval jöttek értem is,……………………….” „néhány töltény, mit ellövöldöztem magányosan, és ráadásul versben,” Dédapám, március című verséből idéztünk Kossuth-díjas költőnktől, akit 20 évesen börtönbe zártak verseiért államellenes izgatás vádjával. Ennek dokumentációját Priusz című prózai művében adta közre. Melyik költőnkért jöttek 1955-ben lefüggönyözött autóval? *
6. Az idén március 15-én Kossuth-nagydíjjal tüntették ki. Elsősorban regényíróként ismerjük. Versei inkább imák. 2002 karácsonya előtt írta azt a versimát, amit Magyarországnak ajánlott, amiből az alábbi sorokat idézzük:  „törvényed vezessen hogy e kis nép oda ne vesszen át ne lyukadjon helyünkön a térkép ki ne radírozzon a világi lét végképp serkentsd fel szolgád, a Magyarok Istenét kend meg könnyektől elhomálylott szemét” Ki ő? *
7. Festő-képzőművész pályán indult, de költő, műfordító lett. Nem töltötte még be ötvenharmadik évét mikor elhunyt. Művészete és emberi tartása a tisztesség és tisztaság példája. Képeivel, „Ki viszi át fogában tartva / a Szerelmet a túlsó partra!” át lehetne rajzolni a világot. Emberibbre, tisztábbra. Melyik Nagy név a helyes válasz? *
8. Még valamikor viharos ifjúságában felfedezte magában a „tüzetes realistá”-t, (ő maga minősítette így tehetségét.) „Csak az igazán független szellem engedheti meg magának, hogy fütyüljön az iskolák, irányzatok, divatok, elméletek csábító vagy erőszakos szabályaira és annyiféle hangon énekeljen, jajgasson, ordítson, bohóckodjon mint Orbán Ottó.” (Dig. Irod. Akad.) Melyik Orbán versből idézünk? „Mi hát a költészet, mesterek közt mester,  zúgó csillagok közt a lassan-a-testtel; mire illik rá még ugyanúgy a mérték, ahogy azt a régimesterek kimérték,” *
9. A kortárs magyar irodalom „nyelvművésze”. Költő, író, drámaíró, akinek műveiben a nyelvi botlások, elvétések irányítják a szöveg jelentéseit. Ötvenedik születésnapjára a Mintakéve című kötettel köszöntötték költőtársai. Ebből idézzük Kemény István köszöntőjének egy versszakát:   „lehetne Sárbogárd vagy Bátaszék, ez mégis itt a józan ősz, hiába, az ünnepelt ilyen világba lép, ez Lomhaföld, ez pont az ő világa, Kit köszöntöttek a Mintakéve című kötettel? *
10. Többször élt hosszabb, rövidebb ideig az Egyesült Államokban, de mindig visszatért. Ma szülőfalujában Szajlán él. 1988-ban jelent meg a nagy sikerű prózaverskötete, 1972. szeptember címmel. A versírásról így vall: „A költészet kaland, utazás az ismeretlenbe. Leginkább Kolumbusz Kristóf vállalkozásához hasonlítható. Csak az a különbség, hogy még hajót, legénységet, felszerelést sem adnak hozzá. Mindent magunknak kell előteremteni a semmiből.” Kitől idéztünk? *
11. Tóth Krisztinát költőként ismertük meg, de több prózai műve is van. Vonalkód című novelláskötete 2006-ban jelent meg. 2009-ben jelent meg az a verseskötete, amelyből az alábbi versrészletet idézzük: „s bár igaz lenne majd, hogy lesz vigasz –  J. A. szájából érdes volt az élet, Petri szájából szép volt a pimasz:” Mi a kötet címe? *
12. „A költő nyugodtan lehet nyárspolgár, azaz viszonylag „normális” ember. Legbelül mégis terrorista, hiszen verseiben robbanóanyagot rejteget.” E sorok írójának eredeti neve Oláh János. Hogy édesapjával (Oláh János költő, író) össze ne tévesszék, felvette a Lackfi nevet. Melyik kötet nem Lackfi Jánosé? *
13. „Ő a belső időhöz igazodott, ahol nincs divat, és nincs paradigma. És nincs egyetlen fölösleges szó. De van Isten, Édesanya, haza, Magyarország, csillag. Ezek az elárvult és elfeledett szavak fényt kaptak tőle és hitelt.” Tóth Erzsébet írta e sorokat a költő halálakor, 2010 augusztusában. Kit búcsúztatott a költőnő Tóth Erzsébet, kitől származik a két sor idézet? „ily nagyot szív csak csillagon dobban:  mikor a szellem magára döbben!” *
13+1. József Attilát melyik verséért tanácsolta el a tanári pályától a szegedi egyetem professzora, „fura ura”? *
Kérjük, adja meg nevét és elérhetőségét! *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy