Lisansüstü Mezun Öğrenci Memnuniyet Anketi

Bu anket, Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün gelişimine katkı sağlamak ve siz akademik personelimizin enstitümüz ile ilgili görüşleri doğrultusunda daha iyi bir çalışma ortamı hazırlamak amacı ile uygulanmaktadır. Anketlerden elde edilen bilgiler kalite yönetim sistemi çalışmalarında kullanılacaktır. Ankete vereceğiniz samimi ve doğru cevaplar, sizlerin beklentilerini karşılamaya yönelik düzenlemeler yapmamıza olanak sağlayacaktır. 


Aşağıda enstitüden memnuniyet durumunuza ilişkin ifadeler yer almaktadır. Lütfen bu ifadelere katılma derecenizi 

1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum olarak belirtiniz.   

Cinsiyetiniz :
Clear selection
Yaşınız:
İş durumunuz :
Clear selection
Bölüm/Program/ABD :
Mezun Program düzeyiniz :
Clear selection
Yönetim :
1
2
3
4
5
Enstitüdeki yöneticilere erişebilmek kolaydı.
Enstitü yönetiminin öğrenci sorun ve önerilerine karşı tutum ve yaklaşımları olumluydu.
Enstitü yönetimi talep ettiğimiz hizmetler için hızlı ve doğru çözümler üretmekteydi.
Görüş ve şikâyetlerin iletilebildiği mekanizmalar yeterliydi.
Clear selection
Personel ve teknik destek :
1
2
3
4
5
Enstitü tarafından verilen hizmetler bir iş akışı içinde sunulmuştur.
Enstitü personelinin kayıt ve öğrencilik işlemlerine ilişkin bilgi birikimini yeterli bulmaktayım.
Enstitü’ye verdiğim talepler veya danıştığım konularda hızlı dönüş alabilmekteyim.
Enstitü personeline soru, fikir ve sıkıntılarımı rahatlıkla iletebiliyorum.
Enstitü işleyişinin çözüm odaklı olduğunu düşünüyorum.
Öğrenci evraklarının (öğrenci belgesi, transkript vb.) Enstitü’den temin edilme zamanından memnunum.
Enstitü’nün web sayfasında sorularıma cevap bulabilmekteyim.
Clear selection

Program Üzerine :

1
2
3
4
5
Mezun olduğum programın eğitim içeriğinin ve düzeyinin yeterli olduğuna inanıyorum.
Aldığım eğitim başlangıçtaki eğitim beklentilerimi karşıladı.
Programım, alanımla ilgili gerekli bilgileri öğrenmeme ve kendimi geliştirmeme katkıda bulunmuştur.
Verilen teorik/pratik bilginin çalışma yaşamındaki uygulamalarla örtüştüğünü düşünüyorum.
Verilen eğitimin kişisel gelişimime (sosyal ve mesleki ilişkiler kurabilme, problem çözme, yeni fikirler üretebilme, sentezleyebilme ve yorumlama vb.) katkı sağladığını düşünüyorum.
Clear selection
Mezunların Güçlü Yönleri :
1
2
3
4
5
Nitelikli bir eğitim almış olmaları
İlgili ve alanlarında yeterli öğretim üyelerinden ders almış olmaları
Teknolojik araç-gereçlerle desteklenen dersler almış olmaları
Araştırma, sorgulama ve sentez becerilerinin güçlü olması
Kamu ve özel sektörde çalışabilecek yeterliliğe sahip olmaları
Sosyal yönlerinin güçlü olması
Clear selection
Mezunların zayıf yönleri :
1
2
3
4
5
Ezberci bir eğitim almış olmaları
Sınav odaklı çalışmaktan dolayı edinilen bilgilerin çabuk unutulması
Bilgi ve becerileri mevcut koşullara uyarlamada zorluk yaşanması
Araştırma ve sorgulama becerilerinin yetersizliği
Yabancı dil bilgisinin yetersiz olması
İletişim becerilerinin zayıf olması
Clear selection
Kurumsal aidiyet :
1
2
3
4
5
Tercih yaparken Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü hakkında yeterli bilgiye sahiptim.
Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nü herkese öneririm.
Enstitü’den genel olarak memnundum.
Kendimi Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ailesinin bir bireyi olarak görüyorum.
Uşak Üniversitesi Lisansüstü diplomasına sahip olduğum için memnunum.
Yeniden lisansüstü eğitime başlasam yine Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nü tercih ederdim.
Clear selection

Eklemek istediğiniz görüş ve önerileriniz varsa lütfen yazınız:

Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of UŞAK ÜNİVERSİTESİ.