ใบสมัครเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
ประจำปี 2564

โปรดอ่าน!!! สำหรับผู้ที่จะสมัครโควต้า สามารถสมัครได้ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564 เท่านั้น
มีสิทธิพิเศษ ปวช./ปวส. ฟรีค่าธรรมเนียมปีแรก ปวช.ทุกสาขา มีหอพักพร้อมสวัสดิการฟรีตลอด 3 ปี
อาหาร 3 มื้อตลอด 3 ปี ค่าเทอมฟรีตลอด 3 ปี ตามที่วิทยาลัยกำหนดตามประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ หลักฐานประกอบการสมัครมีดังนี้
สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน ๑ ฉบับ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน จำนวน ๑ ฉบับ
พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้องทุกฉบับ

นักเรียนสามารถสแกนแนบไฟล์เอกสารส่งมาเพิ่มเติมใด้ที่ E-mail : Pccat@pccat.ac.th
ให้แจ้งหัวข้อเมล์ว่า " หลักฐานประกอบการสมัครของ นาย/นางสาว "
หรือสามารถสอบถามการส่งหลักฐานได้ที่ ครูณิชพน คุ้มคำ 086 - 3915365 และเจ้าหน้าที่ทะเบียน คุณศุภากร ทานท่า 085 - 1290501 ในเวลาราชการ

กรุณากรอกและตรวจความถูกต้องก่อนกดส่ง!!!
วิธีการเข้าเรียน *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร. Report Abuse