ใบสมัคร โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนา Mobile App ด้วย React Native"
กำหนดการโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "พัฒนา Mobile App ด้วย React Native"
ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ C๒๐๙ อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
------------------------------------------------------------------

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
• เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการทำงานของ JavaScript สมัยใหม่ และ React ได้
• เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และหลักการทำงานของ React Native
• เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งในส่วนของ Mobile App และ Back-end ได้
• เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียน React Native เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้ (REST APIs/Web Services)
• เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างฟอร์ม และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้
• เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำระบบ Authentication (JSON Web Token) ด้วย React Native ได้
• เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียน React Native ใช้กับร่วมกับ กล้อง, barcode/QR Code scanner, Google Map ได้
• เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และแนวปฏิบัติในการเขียนโค้ดที่ดี ทั้งในส่วนของความปลอดภัย และเรื่องประสิทธิภาพของ Mobile App
• เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำ Mobile App ที่สร้างขึ้นเผยแพร่ไปยัง App Store ได้

พื้นฐานผู้เรียน
• เคยพัฒนาเว็บมาก่อน หรือมีความรู้พื้นฐาน HTML, CSS และภาษา JavaScript

เนื้อหาการเรียน
เวลา เนื้อหา
วันที่ 25 ธ.ค. 2562
09.00 – 10.30 น. - การเตรียมเครื่องมือและโปรแกรม
• ติดตั้ง Visual Studio Code (Editor)
• ติดตั้ง Extensions สำหรับเขียน React และ React Native
• ติดตั้ง Android Studio และ SDK
• ติดตั้ง JDK และ JRE
• การตั้งค่าต่างๆ
- แนะนำภาษา JavaScript สมัยใหม่
• พื้นฐานภาษา JavaScript เวอร์ชันใหม่ เช่น arrow functions, destructuring , class, template literals
• ฟังก์ชันที่ใช้งานบ่อย
- แนะนำ React เบื้องต้น
• React คืออะไร
• สถาปัตยกรรมของ React
• การเขียน React เบื้องต้น
- แนะนำ React เบื้องต้น (ต่อ)
• ทำความรู้จักกับ Component
• การติดต่อสื่อสารระหว่าง Component
• ทำความรู้จักกับ Props และ State
• แนะนำ Lifecycle ของ React
• การจัดการกับ Events
10.30 – 10.45 น. พักเบรก
10.45-12.00 น. - แนะนำ React Native
• React Native คืออะไร
• การติดตั้ง React Native
• การ run และ build โปรเจค
• ทดลองเขียน React Native
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 – 14.30 น. - การเขียน และใช้งาน JSX
• JSX คืออะไร
• การเขียน JSX เบื้องต้น
• Embedding Expressions
• JSX is an Expression
• การใช้งาน Props ร่วมกับ JSX
• การใช้งาน String Literals
• การใช้งาน Spread Attributes
- การออกแบบ Layout
• การออกแบบ Layout ด้วยแนวคิด Flexbox
• การจัดการกับ Style
• การจัดการกับความกว้าง และความสูง
14.30 – 14.45 น. พักเบรก
14.45 – 16.30 น. - การสร้าง และใช้งานฟอร์มพื้นฐาน
• การออกแบบ Layout ของฟอร์ม
• ทำความรู้จักกับ Text Input
• การกำหนดค่า และดึงค่าจาก Text Input
วันที่ 26 ธ.ค. 2562
09.00 – 10.30 น. - การใช้งาน React Navigation
• การสร้าง Stack Navigation
• การสร้างหน้า Screen หรือ Component ใหม่
• การเปิดหน้า Screen ใหม่
• การส่งค่าพารามิเตอร์ข้ามเพจ
• การสร้าง และตั้งค่า header bar
• การสร้างปุ่มที่ Header bar
10.30 – 10.45 น. พักเบรก
10.45 -12.00 น. - การใช้งาน React Navigation
• การสร้าง Drawer Navigation
• การสร้าง Tab Navigation
- การใช้งาน UI สำเร็จรูป
• แนะนำและติดตั้ง Native Base
• การใช้งาน Components ต่างๆ ของ Native Base
• แนะนำการจัดการและใช้งาน Theme
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 – 14.30 น. - การติดต่อกับฐานข้อมูล (REST APIs)
• การใช้งาน axios
• การแสดงผลข้อมูล
• การเพิ่มข้อมูล
• การแก้ไขข้อมูล
• การลบข้อมูล
- การติดต่อกับฐานข้อมูล (ต่อ)
• การใช้งาน Components ที่ร่วมกับฐานข้อมูล ได้แก่ Alert, FlatList,
ActivityIndicator, Image เป็นต้น
• การใช้งาน FlatList สำหรับทำ Load more (Infinite Scroll) และ Pull to Refresh
14.30 – 14.45 น. พักเบรก
14.45 – 16.30 น. - การติดต่อกับฐานข้อมูล (ต่อ)
• การทำงานกับรูปภาพ และแสดงรูปภาพ
• การใช้งาน Animation
วันที่ 27 ธ.ค. 2562
09.00 – 10.30 น. - แนะนำการใช้งาน Form
• การติดตั้ง Formik
• การใช้งาน และตรวจสอบความถูกต้องของฟอร์ม
10.30 – 10.45 น. พักเบรก
10.45-12.00 น. - การทำระบบล็อกอิน
• สร้างฟอร์มสมัครสมาชิก
• สร้างฟอร์มล็อกอิน และจัดการระบบสมาชิกโดยเรียกใช้ REST APIs
• การใช้งาน Components ที่เกี่ยวข้อง เช่น AsyncStorage เป็นต้น
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 – 14.30 น. - การใช้งาน React Native ร่วมกับกล้อง
• การใช้งานกล้อง และถ่ายภาพ
• การอัปโหลดภาพไปยัง Server
- การนำ Libraries ภายนอกมาใช้งานร่วมกับ React Native
• Google Map (แผนที่)
14.30 – 14.45 น. พักเบรก
14.45 – 16.30 น. - การนำโปรเจคไปใช้งานบน Production
• แนะนำการ build project เป็น Android (.apk)
• การ Signed APK
• ขั้นตอนการอัปโหลด app ไปยัง store
- สรุป และปิดอบรม


สเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการ
• Ram อย่างน้อย 8 GB ขึ้นไป

การเตรียมเครื่องก่อนเรียน มีดังนี้
ให้ผู้เรียนเตรียม Notebook หรือ Mac ท่านละ 1 เครื่อง สำหรับ Notebook แนะนำเป็น Windows 10 แบบ 64bit ครับ (Windows 7 หรือ 8 ก็พอใช้ได้ครับ 64 bit เหมือนกัน แต่ไม่แนะนำจะมีปัญหาให้แก้เยอะกว่า)
แนะนำ RAM 8 GB ขึ้นไป นะครับ หรือถ้าไม่ได้ก็ราวๆ 6 GB ได้

*สำหรับท่านที่ใช้ MAC ต้องเคยใช้ MAC คล่องมาแล้ว และติดตั้งโปรแกรมด้วยตัวเองได้นะครับ ตามรายการด้านล่างนี้ หรือดูคู่มือของ Mac ได้ที่
https://facebook.github.io/react-native/docs/getting-started

ต่อไปเป็นโปรแกรมที่ควรต้องลงมาก่อนอบรมครับ

1. ติดตั้ง git ก่อน ดาวน์โหลดได้ที่นี่ โดยคลิก next อย่างเดียวจนเสร็จเรียบร้อย
https://git-scm.com/download/

2. ติดตั้ง Node.js เวอร์ชัน 10 เท่านั้น โดยคลิก next อย่างเดียวจนเสร็จเรียบร้อย ตามลิงก์
https://nodejs.org/dist/v10.16.0/node-v10.16.0-x64.msi

สำหรับ mac แนะนำเวอร์ชั่น 10 เช่นเดียวกัน

3. ติดตั้ง python เวอร์ชัน 2 เท่านั้น
https://www.python.org/downloads/release/python-2716/

สำหรับ mac แนะนำเวอร์ชั่น 2 เช่นเดียวกัน

4. ติดตั้ง Visual Studio Code คลิก next อย่างเดียวจนเสร็จเรียบร้อย ตามลิงก์
https://code.visualstudio.com/

(คลิกที่ปุ่ม Download for Windows)

5. ติดตั้ง JRE เวอร์ชัน 8 เท่านั้น คลิก next อย่างเดียวจนเสร็จเรียบร้อย สมัครสมาชิก่อน แล้วคลิก Accept License Agreement ด้วย
https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html

6. ติดตั้ง Java JDK เวอร์ชัน 8 คลิก next อย่างเดียวจนเสร็จเรียบร้อย Accept License Agreement
https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html

7. ติดตั้ง Android Studio คลิก next อย่างเดียวจนเสร็จเรียบร้อย เช่นเดียวกัน
https://developer.android.com/studio/

8. แนะนำให้เปิด Virtualization Technology (Intel VT-x) ที่ BIOS (กด F2 หรือ Delete หรือ Esc เพื่อเข้า BIOS)
มองหาเมนู หรือคำว่า "VT", "Virtualization Technology", หรือ "VT-d." แล้วเปิดใช้งาน จากนั้นบันทึก แล้ว restart อีกครั้ง


Email address *
คำนำหน้านาม *
ชื่อ *
สกุล *
หน่วยงาน *
โทรศัพท์ที่ทำงาน
โทรศัพท์มือถือ *
E-mail *
หมายเหตุ
1. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์พรเทพ จันทร์เพ็ง โทรศัพท์ 055-416601-31 ต่อ 1850 , 089-9570965
โปรดสมัครภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2562
2. ผู้เข้าอบรมนำเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมาเอง
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.