คำชี้เเจงแบบสอบถาม เรื่อง การดำเนินงาน อสม. เชี่ยวชาญ ด้านทันตสุขภาพของจังหวัด
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้พยายามจัดทำข้อเสนอและเกณฑ์เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดให้มี อสม.เชี่ยวชาญสาขาทันตสุขภาพ และกำหนดให้มีการคัดเลือก อสม.ดีเด่นสาขาทันตสุขภาพ จากกรมสนับสนุนบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจำเป็นต้องมีข้อมูลการดำเนินงาน อสม.เชี่ยวชาญ ด้านทันตสุขภาพของจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อประกอบการเสนอขอดังกล่าว และเพื่อประโยชน์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานด้านทันตสาธาณสุขในระดับประเทศ จึงได้จัดทำแบบสอบถามนี้ขึ้น
แบบสอบถามมีจำนวน 9 ข้อ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป และส่วนที่ 2 การดำเนินงาน อสม. เชี่ยวชาญ ด้านทันตสุขภาพของจังหวัด
วิธีกรอกแบบสอบถาม
- ทางอินเตอร์เน็ต google.doc ได้ที่เว็บไซด์สำนักทันตสาธารณสุข http://dental.anamai.moph.go.th หรือเว็บไซด์ยิ้มสดใส http://www.yimsodsai.com/ ในหน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อแบบสอบถามเรื่อง การดำเนินงาน อสม. เชี่ยวชาญ ด้านทันตสุขภาพของจังหวัด

สอบถามข้อมูลได้ที่คุณเขมณัฏฐ์ เชื้อชัยทัศน์ มือถือ 095-119-6226 โทร. 02-590-4204 02-590-4208-9
***ขอความร่วมมือโปรดส่งแบบสอบถาม ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559***
ขอขอบคุณในความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง
.............................................................................................................................................................................................................
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service