WNIOSEK AKREDYTACYJNY
1. Przesłanie wniosku jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są w celach wydania akredytacji zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie www.coronasunsets.pl.
2. Akredytacje będą wydawane tylko dziennikarzom w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe.
3. Przy odbiorze akredytacji należy okazać oryginał legitymacji prasowej. Brak podpisów, pieczęci lub ważnej legitymacji skutkuje odrzuceniem wniosku lub odmową wydania akredytacji.
4. Aby złożyć wniosek akredytacyjny, należy podać wymagane poniżej dane. Rozpatrywane będą tylko wnioski zawierające wszystkie wymagane informacje. Organizator festiwalu zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyn.
5. O przyznaniu akredytacji wnioskujący zostaną poinformowani e-mailem wysłanym na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Potwierdzenie zostanie przesłane najpóźniej w piątek 2 sierpnia 2019 r.
5. Akredytacje dziennikarskie są bezpłatne, imienne i pojedyncze.
6. Fotografowanie/filmowanie koncertów zależy od zgody udzielonej przez poszczególnych artystów oraz ustalonych przez nich warunków.
7. O zasadach odbioru akredytacji poinformujemy akredytowanych dziennikarzy drogą mailową.
8. Akredytacja foto/press uprawnia do:
- wejścia na teren imprezy
- wejścia do fosy/strefy dla fotoreporterów i operatorów kamer
- otrzymania opaski oraz plakietki akredytacyjnej, które upoważnią do wstępu na teren wydarzenia.
- otrzymywania materiałów prasowych dotyczących wydarzeń festiwalowych,
- możliwości fotografowania/ filmowania zgodnie ze zgodami udzielonymi przez poszczególnych artystów oraz ustalonych przez nich warunków. Zasady te zostaną przekazane akredytowanym dziennikarzom przez organizatora festiwalu najpóźniej w dniu wydarzenia. Nieprzestrzeganie tych zasad przez fotoreportera/kamerzystę może skutkować cofnięciem akredytacji.
- ubiegania się o wywiady z twórcami i artystami biorącymi udział w festiwalu
9. Zasady dotyczące utrwalenia przebiegu imprezy za pomocą sprzętu audiowizualnego oraz fotograficznego przekazane zostaną akredytowanym ekipom telewizyjnym i fotoreporterom najpóźniej w dniu koncertu. W przypadku naruszenia zasad udzielenia i korzystania z udzielonej akredytacji Organizatorowi przysługuje prawo cofnięcia tak udzielonej akredytacji.
10. Możliwość przeprowadzenia wywiadu będzie zależała od dostępności i zgody poszczególnych artystów. O możliwości przeprowadzenia wywiadu akredytowani przedstawiciele mediów zostaną poinformowani najpóźniej w dniu koncertu.
11. Termin składania wniosków akredytacyjnych upływa w czwartek, 1 sierpnia 2019 r.
12. O przyznaniu akredytacji wnioskujący zostaną poinformowani e-mailem wysłanym na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Potwierdzenie zostanie przesłane najpóźniej w piątek 2 sierpnia 2019 r.
13. Materiały filmowe i zdjęciowe z wydarzenia nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych. Dodatkowe warunki wykorzystania zdjęć mogą zostać określone w komunikatach przesyłanych mailowo do akredytowanych dziennikarzy i fotoreporterów.

Kontakt dla mediów: Hanna Bobak / mobile: +48 698 634 672 / e-mail: hania.bobak@gmail.com

Uwaga: wstęp na wydarzenie możliwy jest tylko na podstawie opaski. Plakietka akredytacyjna lub legitymacja prasowa nie są dokumentami umożliwiającymi wejście na wydarzenie.

WYBIERZ IMPREZĘ *
Dni Festiwalowe *
Required
Rodzaj Akredytacji *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy