Анкетно проучване за работодатели в сектор текстил и облекло
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

В качеството Ви на работодател, предлагаме на Вашето внимание анкета за проучване на мнението Ви относно проблемите и възможностите за преодоляването им на пазара на труда в сектор „Текстил и облекло”. Резултатите от настоящото проучване ще очертаят областите за подобряване и ще подпомогнат формулирането на препоръки за засилване на гражданското участие и взаимодействието с Агенцията по заетостта при планиране, реализация и мониторинг на политиката за насърчаване на заетостта.
Анкетното проучване е в изпълнение на проект BG05SFOP001-2.009-0027 „Открито и отговорно партньорско управление между гражданите, бизнеса и Агенция по заетостта за подобряване на социално-икономическата среда в сектора текстил и облекло”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, с Кандидат Сдружение "Специализиран клъстер и институт по облекло и текстил-Дунав"(СКИОТ-Дунав) и партньор Агенцията по заетостта.
Чрез партньорството си СКИОТ-Дунав и АЗ ще подпомогнат българския бизнес в текстилната и шивашка промишленост в преодоляването на несъответствията и проблемите, свързани с недостига на работна сила.
Разчитаме на Вашата ангажираност за реално и коректно отразяване на Вашите мнения, настоящи и бъдещи потребности от работна сила.
Предварително Ви благодарим за разбирането и за Вашето съдействие!
Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service