Sprawozdania i CIT-8 w 2019 r.
1. Cit-8 (gdy rok podatkowy = rok kalendarzowy) w 2019 r. wysyłamy:
1 point
2. CIT-8 podpisywany jest:
1 point
3. CIT-8 elektronicznie podpisujemy:
1 point
4. Sprawozdania finansowego nie sporządzają:
1 point
5. Organizacja pozarządowa sporządza sprawozdanie finansowe:
1 point
6. Sprawozdanie finansowe (gdy rok podatkowy = rok kalendarzowy) w 2019 r. sporządzamy:
1 point
7. Sprawozdanie finansowe podpisywane jest:
1 point
8. Sprawozdanie finansowe elektronicznie podpisujemy:
1 point
9. Sprawozdanie finansowe zatwierdza:
1 point
10. Sprawozdanie finansowe wysyłane jest do urzędu skarbowego albo KRS:
1 point
11. Sprawozdanie finansowe wysyłane jest do KRS:
1 point
12. Sprawozdanie finansowe wysyłane jest do urzędu skarbowego:
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google.