ช่องทางรับเรื่องราวนักศึกษา
ช่องทางรับเรื่องราว และรวบรวมปัญหาความเดือดร้อนของนักศึกษา ที่กระทบกับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด19
คำนำหน้า *
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
ชั้นปี *
รหัสนักศึกษา
โปรดอย่าใส่รหัสบัตรประชาชน เพื่อการรักษาสิทธิ์ในการช่วยเหลือ ใส่ขีด - ก่อนหลักสุดท้าย
Your answer
เลขบัตรประชาชน *
โปรดกรอกให้ถูกต้อง เพื่อการรักษาสิทธ์ในการช่วยเหลือ ไม่ต้องใส่ขีดใด ๆ
Your answer
คณะ *
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน *
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบัน *
หากเลือกอื่นๆ โปรดระบุ ข้อมูลให้ชัดเจน เพื่อความรวดเร็วในการประสานงาน
เบอร์โทรศัพท์ *
ไม่ต้องใส่ขีดใด ๆ เพื่อความรวดเร็วในการประสานงาน
Your answer
อีเมล
โปรดระบุ หากท่านมี เพื่อความรวดเร็วในการประสานงาน
Your answer
Line ID
โปรดระบุ หากท่านมี เพื่อความรวดเร็วในการประสานงาน
Your answer
ผลกระทบที่ได้รับ *
Your answer
ประเมินความช่วยเหลือ *
ความช่วยเหลือที่ต้องการ *
โปรดระบุข้อความให้ชัดเจน เช่น การลดค่าเล่าเรียน การผ่อนผันเวลาการชำระค่าเล่าเรียน เป็นต้น
Your answer
ความประสงค์ทำงาน *
หากไม่มีความประสงค์ โปรดระบุข้อความ ในช่อง อื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา เช่น ต้องอยู่ดูแลคุณยายเป็นผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น
Required
ความสามารถของนักศึกษา
โปรดระบุ รายละเอียดที่นักศึกษามีความสามารถในด้านต่าง ๆ ทักษะความสามารถ หรือประสบการณ์การทำงาของนักศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือในเรื่องการทำงาน หากไม่ประสงค์ทำงาน ไม่ต้องใส่รายละเอียดส่วนนี้
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. Report Abuse