RAPPORT om 2018 / REPRESENTANT 190401-200331
LÖPANDE MEDLEMSKAP i Teatercentrum förnyas automatiskt under förutsättning att avgiften betalas och dessa uppgifter besvarats SENAST 31 mars. Om uppgifterna ej inkommer skickas 1 påminnelse där medlemmen har 30 dagar att inkomma med uppgifter. Medlem som inte inkommer med de uppgifter som vi efterfrågar äger ej tillträde till Teatercentrums verksamhet. Ny ansökan erfordras.

NY ANSÖKAN om medlemskap i Teatercentrum behandlas när dessa uppgifter besvarats och signerad ansökan med bilagor inkommit till Teatercentrum

Teatern ska utse och skriftligen anmäla en representant med arbetsgivaransvar samt en suppleant. Dessa utövar medlemskapet i Teatercentrum. Representantskapet gäller ett medlemsår i taget. Representanten, eller dennes suppleant, har rätt att delta i Teatercentrums aktiviteter.

Se Teatercentrums Plattform.

Email address *
Uppgiftslämnare, namn: *
Your answer
funktion på teatern *
Your answer
Teater *
Your answer
ANMÄLAN REPRESENTANT 1 april 2019 - 31mars 2020:
Härmed anmäler vi följande personer att utöva vårt medlemskap i Teatercentrum under medlemsåret 1 april 2019-31 mars 2020. Representant i Teatercentrum är person med arbetsgivaransvar vid teatern:
Ordinarie representant, namn: *
Your answer
funktion på teatern *
Your answer
E-post ordinarie representant: *
Your answer
Suppleant, namn: *
Your answer
funktion på teatern *
Your answer
E-post suppleant *
Your answer
UPPGIFTER OM VERKSAMHETEN 2018
Organisationsform *
kommentar
Your answer
Anställda
enligt kontrolluppgift till Skatteverket alt. rapportering till Fora
ANTAL ANSTÄLLDA *
Your answer
S:A BRUTTOLÖNER, kronor: *
Your answer
ÅRSVERKEN
Årsverken är summan av antal avlönade arbetstider inom organisationen under ett år. En heltid och ett årsverke
motsvarar heltalet 1 eller cirka 1800 arbetstimmar. En månad motsvarar 150 arbetade timmar/0.08 årsverken. Tre månader motsvarar 0,25 årsverken.

För att räkna årsverken för timanställda delar man antal arbetade timmar med 1800 (xx/1800=antal årsverken).
För att räkna årsverken för deltidsanställda delar man procenten av en tjänst med 1 (halvtid=0,5 årsverke eller 75%= 0,75 årsverke).

Enklast är att räkna årsverken för varje löntagare och därefter summera dessa. EXEMPEL: Om en person jobbar heltid, en annan halvtid och en tredje 90 timmar så räknar man: 1 + 0,5 + (90/1800)=1,5 + 0,05= 1,55 årsverken.

ANTAL ÅRSVERKEN *
Your answer
UPPDRAGSTAGARE
Personer som varit engagerade på teatern med F- eller FA-skattsedel såsom konstnärligt medverkande, upphovspersoner, administrativa personer samt övriga personer som är av betydelse för verksamheten.
S:A KOSTNADER FÖR UPPDRAGSTAGARE *
Your answer
ANTAL UPPDRAGSTAGARE *
Your answer
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Ev. kommentarer till uppgifterna i rapporten?
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Teatercentrum. Report Abuse - Terms of Service