Tajutud sünnitusabiaegse väärkohtlemise uuring 2021
Aitäh, et oled nõus osalema meie uuringus!

Sellele küsimustikule sobib vastama igaüks, kellel on kogemusi Eesti meditsiiniasutuses rasedusega arvel olemise, raseduse katkestamise, sünnitusmajas sünnitamise ning viibimisega või kodusünnitusega.
Vajadusel kirjutage küsimusele vastus oma sõnadega.

Kui sa oled sünnitajale lähedane isik või meditsiinipersonali liige, siis võid saata meie kodulehelt enda sõnadega kirja pandud kogemusloo (nimega või anonüümselt) ja avaldame selle blogipostitusena.
Kui sa sünnitajana tunned, et soovid küsimustiku asemel enda sõnadega juhtunut kirjeldada, siis saada meile samuti kogemuslugu kodulehe kaudu.

Küsimustik on loodud selleks, et koguda informatsiooni sünnitusabivägivalla esinemise sageduse ja viiside kohta Eestis.
Eesmärk on juhtida ühiskonna tähelepanu olulisele teemale ja vajadusele viia läbi teaduslik, põhjalik ja pikaajaline riikliku rahastusega uuring. Pikas perspektiivis soovime parandada Eesti inimeste elukvaliteeti.

Uurimuse autor on MTÜ Emale, mille tegevuse eesmärk on tuua ühiskonnas nähtavale erinevad naistele ning emadele olulised probleemid.
Peamiselt on fookuses erinevad vägivallavormid, mis Eestis esinevad ja naiste ning laste elukvaliteeti mõjutavad. Sealhulgas lähisuhtevägivald (majanduslik, vaimne, füüsiline, seksuaalne) või sünnitusabiaegne väärkohtlemine.

MTÜ Emale ei võta juriidilist vastutust uuringu tulemuste ega sisu osas. Vastajad jagavad oma isiklikku subjektiivset kogemust. Vastused ei pruugi anda objektiivset hinnangut meditsiinipersonali kogemustele ja professionaalsusele.

Küsimustikule vastaja tagab, et tema poolt avaldatud teave ja andmed on õiged, täielikud, asja- ja ajakohased. Küsimustikule vastamisel vastaja tagab, et tema vastused ei sisalda kellegi kohta ebaõigeid ega alusetuid väiteid. Juhul, kui tegemist on ebaõigete andmetega või ebakohase väärtushinnanguga, vastutab selle eest küsimustikule vastaja.

Küsimustik on anonüümne, aga soovi korral võib lisada enda e-posti aadressi.
MTÜ Emale ei kogu ega säilita isikuandmeid.

Sünnitusabiaegne väärkohtlemine on raseda või sünnitava naise kogetud väärkohtlemine, mille põhjustajaks on olnud meditsiinipersonal. See on institutsionaalne mitmeteguriline ühele soole suunatud väärkohtlemine, mida võib esineda erinevates vormides. Maailmas esineb erinevaid jaotusi ja liigitusi selle nähtuse kirjeldamiseks.

Meie uuringu raames on väärkohtlemise viisid jagatud seitsmesse kategooriasse:
1. Füüsiline väärkohtlemine
2. Austava ja väärika kohtlemise puudumine
3. Hülgamine
4. Nõusoleku küsimata jätmine
5. Diskrimineerimine
6. Konfidentsiaalsuse rikkumine
7. Kinni pidamine meditsiiniasutuses

Sünnitajal on õigus võrdsele kohtlemisele, vabadusele diskrimineerimisest, informatsioonile, väärikusele, tervisele ja reproduktiivsele autonoomiale.

NB! Kui sa ei tea oma sünnituse kohta käivaid detaile ja soovid rohkemat teada, siis saada digiallkirjastatud avaldus sünnitusmaja üldinfo aadressile ning palu sünnitusmajalt kõiki materjale sinu sünnituse kohta.

Suur tänu uuringus osalemise eest!
 
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Sissejuhatus
Palun vasta küsimustikule ühe sünnituse raames. Kui sul on olnud mitu sünnitust, mille käigus oled kogenud sünnitusabivägivalda, siis täida iga sünnituse kohta eraldi küsimustik, et saaksime täpsemalt infot, kus ja mis ajal juhtunu aset leidis.
Kui sa ei tea täpselt, mis sünnitusabi vägivald on, siis loe selle kohta täpsemalt meie kodulehelt minakasünnitajana.ee.
Kas olete nõus, et küsitluses kogutud teavet kasutatakse teaduslikel ja hariduslikel eesmärkidel, et parandada rasedate ja sünnitajate olukorda Eestis?                                                                                Kas kinnitate, et teie poolt esitatud andmed peegeldavad teie isiklikku kogemust ja on tõesed?                                           (Kui vastate "jah", siis võite jätkata küsimustiku täitmisega.) *
Elukoht (Maakond, asula) *
Vanus praegu *
Raseduste arv *
Sünnituste arv *
Mis aastal ja mis kuus sünnitasite? *
Millises sünnitusmajas sünnitasite? *
1/4 Rasedus
Esimeses osas palume täpsemalt kirjeldada rasedusega seonduvaid kogemusi.
1/4 Kas puutusite raseduse ajal kokku sünnitusabivägivallaga? Palun märkige ära kõik variandid, millega kokku puutusite. *
Required
2/4 Kui märkisite eelmises küsimuses mõne variandi tõeseks, siis palun kirjeldage oma sõnadega, mida täpsemalt kogesite.
3/4 Milline oli kõige positiivsem kogemus raseduse ajal seoses raseduse jälgimisega? 
4/4 Milline oli kõige negatiivsem kogemus raseduse ajal seoses raseduse jälgmisega? 
Aitäh! Esimene osa tehtud!
2/4 SÜNNITUS
Teises osas palume täpsemalt kirjeldada sünnitusega seonduvaid kogemusi.
1/14 Millist sünnitust te planeerisite? *
Required
2/14 Kas teie sünnitus kulges nii, nagu olite soovinud? *
3/14 Milline oli teie sünnitus? *
Required
4/14 Kas te sünnitasite *
Required
5/14 Kas see oli teie valik? *
Required
6/14 Kuidas kogesid sünnitusmajja saabumist ja personaliga suhtlemist? Mis oleks võinud olla teisiti?
7/14 Kuidas kogesid sünnitustuppa saabumist? Mis oleks võinud olla teisiti?
8/14 Kas puutusite sünnituse ajal kokku vaimse sünnitusabivägivallaga? Palun märkige ära kõik variandid, millega kokkupuutusite. *
Required
9/14 Kas puutusite sünnituse ajal kokku füüsilise sünnitusabivägivallaga? Palun märkige ära kõik variandid, millega kokkupuutusite. *
Required
10/14 Kas puutusite sünnituse ajal kokku hülgamisega? Palun märkige ära kõik variandid, millega kokku puutusite. *
Required
11/14 Kas puutusite sünnituse ajal kokku nõusoleku mitte küsimisega? Palun märkige ära kõik variandid, millega kokku puutusite. *
Required
12/14 Kas puutusite sünnituse ajal kokku diskrimineerimisega? Palun märkige ära kõik variandid, millega kokku puutusite. *
Required
13/14 Kas puutusite sünnituse ajal kokku konfidentsiaalsuse rikkumisega või kinni pidamisega sünnitushaiglas? Palun märkige ära kõik variandid, millega kokku puutusite. *
Required
14/14 Kui märkisite eelnevates küsimustes mõne variandi tõeseks, siis palun kirjeldage oma sõnadega, mida täpsemalt kogesite.
Aitäh! Teine osa tehtud!
3/4 SÜNNITUSJÄRGNE AEG
Teises osas palume täpsemalt kirjeldada sünnitusjärgse ajaga seonduvaid kogemusi.
1/3 Kas puutusite sünnitusjärgsel ajal kokku sünnitusabivägivallaga? Palun märkige ära kõik variandid, millega kokku puutusite. *
Required
2/3 Kui märkisite eelmises küsimuses mõne variandi tõeseks, siis palun kirjeldage oma sõnadega, mida täpsemalt kogesite.
3/3 Kas oli midagi, mis tekitas teis ebamugavustunnet või mida soovite, et oleks tehtud teisiti sünnitusjärgsel ajal?
Aitäh! Kolmas osa tehtud!
4/4 Kokkuvõte
1/9 Milline oli kõige positiivsem kogemus sünnitusmajas veedetud ajast? Kas teie ämmaemandal või arstil oli positiivseid ja toetavaid tegevusi, mida sooviksite jagada?
2/9 Milline oli kõige negatiivsem kogemus sünnitusmajas veedetud ajast? Kas teie ämmaemandal või arstil oli negatiivseid tegevusi, mida sooviksite jagada?
3/9 Kui soovite, võite lisada arsti, ämmaemanda või muu personali nimesid, kes olid teie sünnitusega seotud.
4/9 Kas teil on tunne, et sooviksite veel lapsi saada, aga negatiivne sünnituskogemus takistab seda?
Clear selection
5/9 Mida ütleksite teistele rasedatele ja sünnitajatele, et nad oskaksid väärkohtlemist ära tunda?
6/9 Kas oli mingeid asju, mida oleksite tahtnud teada juba oma lapseootuse ajal või enne rasedust?
7/9 Mida te soovite, et ühiskond, arstid, ämmaemandad ja muu personal teaks sünnitusabivägivallast?
8/9 Milline oli teie arsti/ämmaemanda vastus, kui esitasite suulise või ametliku kaebuse/ otsustasite väärkohtlemise ja traumakogemuse avalikustada?
9/9 Kas on veel midagi, mida soovite jagada teemaga seoses?
Aitäh! Neljas ja viimane osa tehtud!
Kui nõustute, et uuringu autor võtab teiega vajadusel täiendavateks küsimusteks ühendust, siis sisesta enda e-posti aadress.
Suur tänu sulle uuringus osalemast ja oma hindamatut panust andmast!       Iga vastus on oluline!                                                                                                        Kui vajad nõustamist või infot, mida edasi teha enda kogemusega, siis mine meie kodulehele minakasünnitajana.ee.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy