Thống kê sản xuất
HoVaTen *
Họ và tên. Chọn đúng tên theo danh sách thả xuống.
MaLenhSX *
Mã Lệnh sản xuất. Nhập đúng mã lệnh sản xuất lấy trong tờ lệnh sản xuất. Nhập đầy đủ, không được viết tắt.Ví dụ: S191205 Công việc nào không có lênh SX ghi S000000
Your answer
TenCV *
Tên công việc, chọn đúng công việc theo danh sách thả xuống. Làm việc nào chọn việc đó
SanLuongHT *
Ghi tổng sản lượng từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc công việc (không tính giấy nháp). Chỉ ghi số, không ghi đơn vị. Ví dụ 7500 mét hoặc bước in, hoặc bước bế, ...., thì chỉ ghi 7500
Your answer
GiayNhap
Giấy nháp tiêu hao. Ghi loại giấy và khổ (đvị mặc định khổ là mm)có dấu '-' ở giữa VD: C120-k110 (loại giấy là C120, k110 là khổ giấy 110mm)
Your answer
SLuongGiayNhap
Số lượng giấy nháp tiêu hao tính theo đơn vị là m (chỉ ghi số) !
Your answer
TGianBD *
Thời gian bắt đầu. Ghi thời gian bắt đầu thực hiện công việc.Bao gồm ngày và giờ .(ghi ngày tháng năm đúng theo ký tự định dang dd là ngày, VD 12, mm là tháng, VD 02, yyyy là năm, VD 2020 và giờ theo định dạng 24h VD 1 giờ 20 chiều thì phải ghi là 13:20)
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
TgianHT *
Thời gian hoàn thành. Ghi thời gian(ngày, giờ) hoàn thành công việc. Bao gồm ngày và giờ .(ghi ngày tháng năm đúng theo ký tự định dang dd là ngày, VD 12, mm là tháng, VD 02, yyyy là năm, VD 2020 và giờ theo định dạng 24h VD 1 giờ 20 chiều thì phải ghi là 13:20)
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
GhiChu
Ghi chú. Nêu ghi chú các nội dung khác nếu có. Không bắt buộc
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy