Kotwice kariery
”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celu poprawnego przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacji przez MAKE MY MIND sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). *
”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celu przesyłania mi drogą elektroniczną innych, dopasowanych ofert pracy przez Make my mind sp. z o.o." *
Prosimy o przypisanie najwyższej rangi (najwyższej liczby punktów) tym zdaniom, które najlepiej Cię opisują, a niskie rangi (najmniejszej liczby punktów) tym zdaniom, które do Ciebie nie pasują. Na przykład, jeśli twierdzenie mówi: "Marzę o stanowisku prezesa firmy" możesz przypisać mu następujące rangi:
Try to answer the questions as honestly as you can and work quickly. Avoid extreme ratings except in situations in which you clearly have strong feelings in one direction or the other. For each of the 40 items, rate how true each item is for you by assigning a number from 1 to 6. The higher the number, the more that item is true for you.
1 twierdzenie zupełnie nie pasuje // the statement is never true,
2 - 3 twierdzenie pasuje w niektórych sytuacjach // the statement is occasionally true,
4 - 5 twierdzenie w dużej mierze pasuje // the statement is often true,
6 twierdzenie całkowicie pasuje // the statement is always true.
Imię i nazwisko *
Name and surname
Your answer
1. Marzę o tym, żeby osiągnąć taki stopień profesjonalizmu, by ludzie zwracali się do mnie po radę jak do eksperta. *
I dream of being so good at what I do that my expert advice will be sought continually.
2. Najbardziej angażuje mnie praca, dzięki której mogę kierować innymi i koordynować ich wysiłki. *
I am most fulfilled in my work when I have been able to integrate and manage the efforts of others.
3. Marzę o karierze, która da mi wolność wyboru sposobu i czasu działania *
I dream of having a career that will allow me the freedom to do a job my own way and on my own schedule.
4. Bezpieczeństwo i stabilność są dla mnie ważniejsze niż niezależność i autonomia *
Security and stability are more important to me than freedom and autonomy.
5. Jestem zawsze otwarty na pomysły, które pozwolą mi otworzyć własną firmę. *
I am always on the lookout for ideas that would permit me to start my own enterprise.
6. Odniosę w życiu sukces tylko wówczas, gdy będę miał poczucie, że mam swój udział w budowaniu społecznego dobra *
I will feel successful in my career only if I have a feeling of having made a real contribution to the welfare of society.
7. Marzę o takiej karierze, dzięki której będę rozwiązywać trudne problemy lub stawać wobec prawdziwych wyzwań. *
I dream of a career in which I can solve problems or win out in situations that are extremely challenging.
8. Raczej porzucę firmę niż pozwolę, żeby moja praca w niej stwarzała problemy osobiste i rodzinne. *
I would rather leave my organization to being put in a job that would compromise my ability to pursue personal and family concerns.
9. Będę czuł, że odniosłem sukces tylko wtedy, gdy uda mi się doprowadzić moje umiejętności techniczne i umiejętności zarządzania do szczytowego poziomu *
I will feel successful in my career only if I can develop technical or functional skills to a very high level competence.
10. Marzę o tym, żeby zarządzać wielką organizacją i podejmować decyzje mające wpływ na sytuację wielu ludzi. *
I dream of being in charge of a complex organization and making decisions that affect many people.
11. Najbardziej angażuję się w pracę, kiedy mam całkowitą swobodę decydowania o zadaniu, harmonogramie i procedurach. *
I am most fulfilled in my work when I am completely free to define my own tasks, schedules and procedures.
12. Z pewnością odejdę z firmy, która nie będzie dbała o moje bezpieczeństwo. *
I would rather leave my organization altogether than accept an assignment that would jeopardize my security in that organization.
13. Nawet bardzo wysokie stanowisko menadżerskie w cudzej firmie nie jest dla mnie ważne w porównaniu z możliwością prowadzenia własnego biznesu. *
Building my own business is more important to me than achieving a high-level managerial position in someone else’s organization.
14. Najbardziej odpowiada mi kariera, dzięki której będę mógł używać swoich zdolności w służbie innym ludziom. *
I am most fulfilled in my career when I have been able to use my talents in the service of others.
15. Będę czuł, że moja kariera wiąże się z sukcesem tylko wtedy, gdy stanę twarzą w twarz z trudnymi wyzwaniami. *
I will feel successful in my career only if I face and overcome very difficult challenges.
16. Marzę o takiej pracy, która pozwoli mi zaspokajać jednocześnie potrzeby natury osobistej, rodzinnej i zawodowej. *
I dream of a career that will permit me to integrate my personal, family, and work needs.
17. Bycie szefem i jednocześnie dobrym fachowcem w danej dziedzinie jest dla mnie bardziej atrakcyjne niż praca dyrektora wysokiego szczebla. *
Becoming a senior functional manager in my area of expertise is more attractive to me than becoming a general manager.
18. Praca w firmie przyniesie mi satysfakcję tylko wtedy, gdy zajmę stanowisko dyrektora wysokiego szczebla. *
I will feel successful in my career only if I become a general manager in some organization.
19. Praca w firmie przyniesie mi satysfakcję, gdy osiągnę wysoką autonomię i swobodę działania *
I will feel successful in my career only if I achieve complete autonomy and freedom.
20. Poszukuję takiej pracy, która da mi poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. *
I seek jobs in organizations that will give me a sense of security and stability.
21. Zaangażuję się w taką drogę zawodową, która będzie całkowicie rezultatem mojego własnego wysiłku i moich własnych pomysłów. *
I am most fulfilled in my career when I have been able to build something that is entirely the result of my own ideas and efforts.
22. Zamiast osiągnąć wysoką pozycję menadżerską wolę spożytkować moje umiejętności dla budowania lepszego świata. *
Using my skills to make the world a better place to live and work is more important to me than achieving a high-level managerial position.
23. Angażuję się w taką pracę, w której zadania na pierwszy rzut oka wydają się nie do rozwiązania. *
I have been most fulfilled in my career when I have solved seemingly unsolvable problems or won out over seemingly impossible odds.
24. Sukces w życiu oznacza dla mnie utrzymanie równowagi między wymaganiami życia osobistego, rodzinnego i zawodowego. *
I feel successful in life only if I have been able to balance my personal, family, and career requirements.
25. Raczej odszedłbym z firmy, niż zaakceptował rotacyjny system obejmowania stanowisk, który powoduje utratę pozycji eksperta w danej dziedzinie. *
I would rather leave my organization than accept a rotational assignments that would take me out of my area of expertise.
26. Stanowisko dyrektora wysokiego szczebla jest dla mnie bardziej atrakcyjne niż menadżera - fachowca. *
Becoming a general manager is more attractive to me than becoming a senior functional manager in my current area of expertise.
27. Własny sposób wykonywania pracy, wolny od reguł i barier znaczy dla mnie więcej niż poczucie bezpieczeństwa. *
The chance to do a job my own way, free of rules and constraints, is more important to me than security.
28. Najbardziej zaangażuję się w pracę, kiedy będę miał poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia i stałe zarobki. *
I am most fulfilled in my work when I feel that I have a complete financial and employment security.
29. Odniosę sukces zawodowy tylko wtedy, kiedy uda mi się stworzyć lub zbudować coś co będzie oparte na moim własnym pomyśle. *
I will feel successful in my career only if I succeed in creating or building something that is entirely my own product or idea.
30. Marzę o karierze, która wniesie realny wkład w rozwój społeczeństwa. *
I dream of having a career that makes a real contribution to humanity and society.
31. Poszukuję takiej pracy, która będzie stanowiła wyzwanie dla mojej zdolności rozwiązywania problemów oraz pozwalała na zdrową rywalizację. *
I seek out work opportunities that strongly challenge my problem solving and/or competitive skills.
32. Utrzymanie równowagi między życiem osobistym i zawodowym jest dla mnie ważniejsze niż wysoka pozycja menadżerska. *
Balancing the demands of personal and professional life is more important to me than achieving a high-level managerial position.
33. Najchętniej poświęcam się pracy, która angażuje moje szczególne umiejętności i talenty. *
I am most fulfilled in my work when I have been able to use my special skills and talents.
34. Zmienię pracę, jeśli nie da mi ona szansy na otrzymanie stanowiska dyrektora wysokiego szczebla. *
I would rather leave my organization than accept a job that would take me away from the general managerial track.
35. Odejdę z firmy, która będzie ograniczać moją wolność i autonomię. *
I would rather leave my organization than accept a job that would reduce my autonomy and freedom.
36. Marzę o karierze, która da mi poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. *
I dream of having a career that will allow me to feel a sense of security and stability.
37. Marzę o stworzeniu własnej firmy. *
I dream of starting up and building my own business.
38. Jestem gotów na odejście z firmy, która nie doceni mojej umiejętności pomagania innym. *
I would rather leave my organization than accept an assignment that would undermine my ability to be of service to others.
39. Rozwiązywanie problemów pozornie nierozwiązywalnych jest dla mnie w pracy ważniejsze niż osiągnięcie wysokiej pozycji menadżerskiej. *
Working on problems that are almost unsolvable is more important to me than achieving a high-level managerial position.
40. Zawsze będę poszukiwać takich możliwości pracy, które ograniczają do minimum konflikty "praca-dom" *
I have always sought out work opportunities that minimize interference with personal or family concerns.
Teraz przejrzyj jeszcze raz swoje odpowiedzi i zwróć uwagę na te, które otrzymały najwyższą rangę. Wybierz z nich TRZY, które najdokładniej Cię opisują i wstaw odpowiednie numery pytań.
At this point look over your answers and locate all of the answers you rated highest. Pick out the THREE items that seem most true for you and put their numbers below.
*
1
Your answer
*
2
Your answer
*
3
Your answer
”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celu poprawnego przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacji przez MAKE MY MIND sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). *
I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the purposes of the recruitment process by Make my mind sp. z o.o. under the Personal Data Protection Act as of 29 August 1997, consolidated text: Journal of Laws 2016, item 922 as amended.
Required
”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celu przesyłania mi drogą elektroniczną innych, dopasowanych ofert pracy przez Make my mind sp. z o.o."
I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the purposes of sending by email different job offers matched by Make my mind sp. z o.o.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms