แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุง การให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการให้บริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2. Report Abuse - Terms of Service