KinoEaters 2017
In 2017 we invite you to Lublin for:
KinoEaters RESET – July 21-28 (FULL, WAITING LIST)
KinoEaters POWER – November 23 – December 3 (40% FULL)

FULL INFO ON - http://kinokabaret.pl.

ALL KINOEATERS EDITIONS ARE WITH NO FEE - FOR FREE

*******************************************************

W 2017 roku zapraszamy na:
Kinojady RESET – 21-28 lipca (PEŁNO, LISTA OCZEKUJĄCYCH)
Kinojady POWER – 23 listopada – 3 grudnia (40% MIEJSC ZAJĘTYCH)

FULL INFO ON / PEŁNA INFORMACJA - http://kinokabaret.pl.

WSZYSTKIE EDYCJE KINOJADÓW SĄ BEZPŁATNE

Email address
Remember to look for our e-mails also other folders, like Updates or Spam... / Pamiętaj szukać naszych emalii także w folderach takich jak Powiadomienia czy Spam...
Who?
Name and Surname like in ID (we need this for entry to building. / Imię i nazwisko jak w dokumencie tożsamości (potrzebujemy tego do wejścia do budynku).
Your answer
Number
Phone number with country code (for communication with participants). / Numer telefonu z kodem krajowym (do komunikacji z uczestnikami).
Your answer
START
When are you planning to START? / Kiedy chcesz zacząć?
MM
/
DD
FINISH
When are you planning to FINISH? / Kiedy chcesz skończyć?
MM
/
DD
Guest / Gość
Do you need accomodation in Lublin? / Czy potrzebujesz zakwaterowania w Lublinie?
Host / Gospodarz
If You are from Lublin and could host people. How many people could You host in Lublin? / Jeśli jesteś z Lublina i możesz ugościć kogoś, to ile osób?
Position / Pozycja
This time mainly I want to be: / Tym razem głównie chciałbym być:
Required
Portfolio
Add a link to samples of Your work (if You have any...). / Daj link do przykładów swojej pracy (jeśli masz jakieś...).
Your answer
Equipment / Sprzęt
I can bring the following equipment. / Mogę przywieźć sprzęt taki jak.
Required
Why? / Dlaczego?
Why You want to come? Please write short what You'd like to do on KinoEaters, why You want to visit us. We have quite limited number of places, so we want to be sure we are making event which You will like :). / Dlaczego chcesz przyjechać? Prosimy napisz krótko co chcesz zrobić na Kinojadach, dlaczego chcesz nas odwiedzić. Mamy dosyć ograniczoną ilość miejsc, więc chcemy być pewni, że robimy akcję która Ci odpowiada :).
Your answer
Confirm / Zgoda
For processing Your personal data and Rules Event (on http://kinokabaret.pl). / Na przetwarzanie Twoich danych osobistych i Regulaminu wydarzenia (na http://kinokabaret.pl).
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Please complete the captcha before submitting the form.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms