KinoEaters / Kinojady - Registration / Rejestracja
POLSKI PONIŻEJ

FULL INFO ON - http://kinokabaret.pl.

KinoEaters 2018 Editions

RESET - August 6-17 - two rounds for week each,
POWER - October 29 - November 5 - two rounds: Halloween and Festival (Lublin Film Festival)

ALL EVENTS ARE WITH NO FEE - FOR FREE, AND WITH FREE ACCOMMODATION IN OUR HOTEL

*******************************************************

PEŁNA INFORMACJA - http://kinokabaret.pl.

Kinojady 2018 Edycje

RESET - 6-17 sierpnia - dwie tygodniowe rundy,
POWER - 29 października - 5 listopada - dwie rundy: Halloween i Festiwal (Lubelski Festiwal Filmowy)

WSZYSTKIE WYDARZENIA SĄ BEZPŁATNE I Z DARMOWYM NOCLEGIEM W NASZYM HOTELU

Email address *
Remember to look for our e-mails also other folders, like Updates or Spam... / Pamiętaj szukać naszych emaili także w folderach takich jak Powiadomienia czy Spam...
Who? / Kto? *
NAME and SURNAME like in ID (we need this for give you entry to the building). / IMIĘ i NAZWISKO jak w dokumencie tożsamości (potrzebujemy tego dla umożliwienia Ci wejścia do budynku).
Your answer
Phone Number / Numer telefonu *
Phone number with COUNTRY CODE (for communication with participants). / Numer telefonu z KODEM KRAJOWYM (do komunikacji z uczestnikami). Like mine: / Jak mój : 48794772999.
Your answer
KinoEaters 2018 Editions - Rounds / Edycje Kinojadów 2018 - Rundy *
RESET 1 - FILM (August / sierpień 6-10), RESET 2 + LUBLIN SUMMER GAME JAM VR (August / sierpień 13-17), POWER 1 - HALLOWEEN (October / listopad 29 - November / listopad 1), POWER 2 - FILM FESTIVAL / FESTIWAL (November / listopad 2-5)
Required
Guest / Gość *
Do you need accomodation in Lublin? You can choose "No" if you are local or prefer to independent book something outside of our hotel (we can recommend). / Czy potrzebujesz zakwaterowania w Lublinie? Możesz wybrać "Nie" jeśli jesteś miejscowy(a) albo może wolisz samodzielnie zarezerwować sobie coś poza naszym hotelem (możemy coś polecić).
Host / Gospodarz
If You are from Lublin and could host people. How many people could You host in Lublin? Great opportunity to make international friends. / Jeśli jesteś z Lublina i możesz ugościć kogoś, to ile osób? To świetna okazja do nawiązania międzynarodowych znajomości.
Position / Pozycja *
This time mainly I want to be (You can choose more then one): / Tym razem głównie chciałbym być (możesz wybrać więcej niż jedno):
Required
Portfolio
Add a link to samples of Your work (if You have any...). / Daj link do przykładów swojej pracy (jeśli masz jakieś...).
Your answer
Equipment / Sprzęt *
I can bring the following equipment. / Mogę przywieźć sprzęt taki jak. WRITE IN ENGLISH. / PISZ PO ANGIELSKU.
Required
Why? / Dlaczego? *
Why You want to come? Please write short what You'd like to do on KinoEaters, why You want to visit us. We have quite limited number of places, so we want to be sure we are making event which You will like :). / Dlaczego chcesz przyjechać? Prosimy napisz krótko co chcesz zrobić na Kinojadach, dlaczego chcesz nas odwiedzić. Mamy dosyć ograniczoną ilość miejsc, więc chcemy być pewni, że robimy akcję która Ci odpowiada :). WRITE IN ENGLISH. / PISZ PO ANGIELSKU.
Your answer
Studenci z Lublina
Skip it if you not study in Lublin. / Pomiń, jeśli nie studiujesz w Lublinie.
Confirm / Zgoda *
For processing Your personal data and Rules Event (on http://kinokabaret.pl). / Na przetwarzanie Twoich danych osobistych i Regulaminu wydarzenia (na http://kinokabaret.pl).
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms