Inscripció a la prova d'Estalmat Comunitat Valenciana 2018 / Inscripción a la prueba de Estalmat Comunitat Valenciana 2018
Ompliu aquest formulari per a la inscripció en la prova d'Estalmat Comunitat Valenciana del dia 2 de juny de 2018. Heu de respondre a totes les preguntes.
En cas de dubte o si hi ha algun problema, podeu escriure un missatge a estalmatcv@gmail.com.
S'enviarà confirmació de l'enviament del formulari a l'adreça electrònica que introduïu al següent camp.

Rellene este formulario para la inscripción en la prueba de Estalmat Comunitat Valenciana del día 2 de junio de 2018. Tiene que responder a todas las preguntas.
En caso de duda o si hay algún problema, puede escribir un mensaje a estalmatcv@gmail.com.
Se enviará confirmación del envío del formulario a la dirección electrónica que introduzca en el siguiente campo.

Email address *
Prevenció sobre l'ús i tractament de dades de caràcter personal i d'imatge / Prevención sobre el uso y tratamiento de datos de carácter personal y de imagen
Totes les dades demanades formaran part d'un fitxer, responsabilitat del projecte Estalmat-CV amb domicili en la Facultat de Ciències Matemàtiques de la Universitat de València i seran tractats amb fins de participació en este projecte. Així mateix, la participació en el mateix comporta la cessió de la imatge dels assistents per a la seua possible reproducció i difusió sense data de caducitat en qualsevol tipus de suport o publicació que Estalmat produïsca, amb fins no lucratius, per a donar a conèixer les seues activitats institucionals. La persona interessada tindrà dret a accedir al fitxer per a sol•licitar informació, rectificació, oposició o cancel•lació de les seues dades, així com a sol•licitar la no utilització de la seua imatge, prèvia la seua identificació, per a cap dels fins no lucratius anteriorment indicats, per mitjà d'un escrit dirigit al coordinador del projecte (Rafael Crespo, Facultat de Ciències Matemàtiques - Universitat de València; Avda. Vicent Andrés Estellés, s/n, 46100 Burjassot (València)). //// Todos los datos recabados formarán parte de un fichero, responsabilidad del proyecto Estalmat-CV con domicilio en la Facultat de Ciències Matemàtiques de la Universitat de València y serán tratados con fines de participación en este proyecto. Asimismo, la participación en el mismo conlleva la cesión de la imagen de los asistentes para su posible reproducción y difusión sin fecha de caducidad en cualquier tipo de soporte o publicación que Estalmat produzca, con fines no lucrativos, para dar a conocer sus actividades institucionales. La persona interesada tendrá derecho a acceder al fichero para solicitar información, rectificación, oposición o cancelación de sus datos, así como a solicitar la no utilización de su imagen, previa su identificación, para ninguno de los fines no lucrativos anteriormente indicados, mediante escrito dirigido al coordinador del proyecto (Rafael Crespo, Facultat de Ciències Matemàtiques - Universitat de València; Avda. Vicent Andrés Estellés s/n, 46100 Burjassot (València)). *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms