Obowiązek informacyjny
Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO:
1. Administrator danych
Administratorem czyli podmiotem decydującym, o tym jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe jest Uniwersytet Warszawski reprezentowany przez Rektora z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. Może Pani/ Pan się z nami skontaktować:
- mailowo: chor@uw.edu.pl. .
2. Inspektor Ochrony Danych
Rektor Uniwersytetu Warszawskiego wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach dotyczących Pani/ Pana danych osobowych.
Z Inspektorem może Pani/ Pan skontaktować się wysyłając maila na adres: iod@adm.uw.edu.pl
3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Na podstawie Pani/Pana zgody, dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia naboru do Chóru Akademickiego UW. Zgodę można wycofać wysyłając maila na adres: chor@uw.edu.pl .
4. Okres przechowywania Pani/ Pana danych osobowych
W przypadku niezakwalifikowania się Pani/ Pana dane osobowe zostaną usunięte w ciągu 1 miesiąca. W przypadku przyjęcia — po 3 miesiącach czasu skreślenia z listy chórzystów lub do momentu żądania usunięcia, bądź cofnięcia zgody na przetwarzanie.
5. Odbiorcy Pani/ Pana danych
Odbiorcami Twoich danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz dostawca usługi G-Suit dla edukacji.
6. Pani/ Pana prawa związane z przetwarzaniem
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Pani/Pana praw wynikających z RODO tj. prawo dostępu do danych i ich sprostowania oraz prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.
7. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych
Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będzie Pani mogła / nie będzie Pan mógł wziąć udziału w naborze.
8. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Gdy Pani/ Pan uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisy prowadzimy przez Formularze Google Pani/ Pana dane będą przetwarzane przez naszego dostawcę usługi G-Suit dla edukacji firmę Google w jej centrach przetwarzania danych. Pani/ Pan dane będą chronione przez standardy określone Tarczą Prywatności, zatwierdzoną przez Komisję Europejską. Zapewni to Twoim danym odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Email address *
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie określonym w powyższym kwestionariuszu przez Uniwersytet Warszawski w celu prowadzenia naboru do Chóru Akademickiego UW. Wiem, że przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie przez wysłanie maila na adres: chor@uw.edu.pl.
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Uniwersytet Warszawski. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms