שאלון מדיטציות

בימים אלה אני מכינה בשמחה ואהבה מדיטציות נוספות,
אם כבר אני עושה זאת,
איזה עוד מדיטציות הייתם רוצים בנושא שפע?
    This is a required question
    This is a required question