ÔN TẬP MÔN TIN HỌC 8 TUẦN 5
Học sinh trả lời các câu hỏi sau:
Họ và tên: *
Your answer
Đang Học Lớp: *
Câu 1: Câu lệnh nào sau đây là câu lệnh gán? *
1 point
Câu 2: Sau câu lệnh dưới đây thì giá trị của X là bao nhiêu, nếu trước đó giá trị của X bằng 11: if X >10 then X := X + 1; *
1 point
Câu 3: Chọn cú pháp đúng nhất về câu lệnh lặp: *
1 point
Câu 4: Hoạt động nào sau đây lặp với số lần lặp biết trước? *
1 point
Câu 5: Em hiểu lệnh lặp theo nghĩa nào dưới đây? *
1 point
Câu 6: Khi nào thì câu lệnh For..to..do kết thúc? *
1 point
Câu 7: Cho các câu lệnh sau hãy chỉ ra câu lệnh đúng? *
1 point
Câu 8: Với ngôn ngữ lập trình Passcal câu lệnh lặp for i:=1 to 10 do x:=x+1; thì biến đếm i phải được khai báo là kiểu dữ liệu nào? *
1 point
Câu 9: Trong câu lệnh lặp với số lần biết trước (For – do), được thực hiện mấy lần? *
1 point
Câu 10: Xác định số vòng lặp cho bài toán: tính tổng các số nguyên từ 1 đến 100 *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy