Dotazník pro obyvatele Popovic
Milí spoluobčané,

naše obec začala v současné době zpracovávat svůj program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program rozvoje nám umožní lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů.

Považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory na to, jaká by měla naše obec být a co pro to všichni můžeme udělat. Obracím se na vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku.

Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje obce a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete informováni na internetu a na vývěsce.

Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.

Martin Slováček, starosta obce

Jak se Vám v obci žije? *
Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí? (vyberte max. 3 možnosti) *
Required
Co se Vám na Vaší obci nelíbí? (vyberte max. 3 možnosti) *
Required
Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí? *
Your answer
Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek (v každém řádku vyberte políčko podle míry Vaší spokojenosti):
1 - velmi spokojen
2 - spíše spokojen
3 - spíše nespokojen
4 - velmi nespokojen
5 - je mi to lhostejné
bydlení
školství
zdravotnictví
veřejná doprava
kulturní a společenský život
sportovní vyžití
životní prostředí
péče obce o své prostředí
podmínky pro podnikání
rozvoj obce
informování o dění v obci
Mezilidské vztahy v obci považujete za: *
Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům? *
Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách? *
Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce? *
Pokud je předešlá odpověď ano, jak se můžete zapojit?
Your answer
Jak by se měla obec dále rozvíjet? *
Pokud by se měla obec rozrůstat, do jakého počtu obyvatel?
Your answer
Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co byste je přednostně využil/a? (vyberte max. 3 možnosti) *
Required
Jste? *
Váš věk? *
Vaše vzdělání? *
V obci: *
Typ Vaší domácnosti: *
Vaše další náměty, připomínky, komentáře
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service