แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 4 การตกแต่ง e-Book ด้วยโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro 7.0

คำชี้แจง
1. แบบทดสอบชุดนี้มีข้อสอบจำนวน 10 ข้อ ให้เวลา 10 นาที
2.ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ โดยทำเครื่องหมาย × ลงในกระดาษคำตอบ
Email address *
ชื่อ-สกุล *
Your answer
เลขที่ *
ถ้าต้องการเพิ่มข้อความในหน้าหนังสือ จะต้องใช้คำสั่งใด *
1 point
ในการเพิ่มข้อความ ต้องเลือกเมนูใด *
1 point
ถ้าต้องการเพิ่มข้อความจากโปรแกรม Microsoft Word ข้อใดถูกต้อง *
1 point
ในการแก้ไขข้อความ ต้องเลือกเมนูใด *
1 point
ถ้าต้องการแทรกรูปภาพในหน้าหนังสือ จะต้องใช้คำสั่งใด *
1 point
ก่อนทำการแก้ไขภาพหรือข้อความทุกครั้งต้องเลือกใช้คำสั่งใด *
1 point
ถ้าต้องการหมุนรูปภาพแบบกำหนดเองข้อใดถูกต้อง *
1 point
การกำหนดรูปแบบเล่มหนังสือ จะต้องใช้คำสั่งใด *
1 point
โปรแกรม Flip Album ไม่รองรับไฟล์ใด *
1 point
การใส่ภาพ ใส่เสียงและวีดีโอ มีขั้นตอนที่เหมือนกันคือข้อใด *
1 point
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google.