טופס משוב להערכת החונך החברתי

נא להתייחס לשאלון ברצינות. המשוב לא נועד לפגוע בחונך, אלא לשם שיפור הפרויקט בעתיד.
בחר תשובה לכל שאלה או לרשום תשובה במקום המיועד לכך.

המשוב נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

    Captionless Image
    This is a required question

    Captionless Image