แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นการเยี่ยมบ้านของนักเรียน *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
ท่านทราบวัตถุประสงค์ของการเยื่ยมบ้านของครูที่ปรึกษา
ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้าน
ความเหมาะสมของแบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน
ความมีมนุษย์สัมพันธ์ และความเป็นกันเองของครูที่ปรึกษา
ข้อมูล รายละเอียดของนักเรยีนที่ได้รับจากครูที่ปรึกษา
การดูแลเอาใจใส่นักเรียนของครูที่ปรึกษา
ความพึงพอใจของท่านต่อการเยี่ยมบ้านของครูที่ปรึกษา
ต้องการให้ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกปี
ตอนที่ 2 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการเยี่ยมบ้านนักเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือจากสถานศึกษา
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์. Report Abuse - Terms of Service