Plavecká dráha - začátečníci "Z" - PÁTEK15
V případě naplnění míst bude toto včas oznámeno na webové stránce.
Číslo účtu:8822184028/5500 VS:256 SS:(dle vybraného kurzu číslo 1 až 23)
Přihláška na plavecký kurz pro školní rok 2019/20
Den v týdnu *
Required
Čas *
Doba, kdy bude dítě plavat
Required
Jméno *
jméno dítěte
Your answer
Příjmení *
příjmení dítěte
Your answer
Datum narození *
MM
/
DD
/
YYYY
Rodné číslo *
RČ musí obsahovat 0 a lomítko (např. 045421/1234) - důležité pro pojišťovnu
Your answer
Ulice *
Your answer
Číslo popisné *
(nemáte-li, napište do odpovědi X)
Your answer
Číslo orientační *
(nemáte-li, napište do odpovědi X)
Your answer
Město *
Your answer
Městská část *
(nemáte-li, napište do odpovědi X)
Your answer
PSČ *
Your answer
Telefon na zák. zástupce *
Your answer
E-mail
Your answer
Datum platby *
(předpokládaný termín úhrady)
Your answer
Částka *
kterou platíte za vybraný kurz
Your answer
SS *
specifický symbol = číslo vybraného kurzu (1,2,3,........23) dle tabulky na plavani-katka
Your answer
Pohlaví *
Je dítě občanem ČR? *
Souhlas s podmínkami *
Podpisem přihlášky stvrzujete: 1.dítě je zdravé a schopné zúčastnit se akce, pro kterou je tato přihláška platná, 2.souhlas s poskytnutím zdravotních služeb, 3.souhlas s pořízením fotodokumentace dítěte a použitím pro reklamní účely sportovního klubu policie Kometa Brno z. s., 4.žádáte o přijetí syna/dcery za člena sportovního klubu policie Kometa Brno z. s., 5.souhlasíte se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák.č. 101/2000Sb., v platném znění a souhlas s využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000Sb. , v platném znění : Souhlasím s tím, aby TJ/SK zpracovávala a evidovala osobní údaje mého syna/dcery poskytnuté jí v souvislosti s jeho/jejím členstvím a činností v TJ/SK. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na jeho/její rodné číslo. Dále souhlasím s tím, že TJ/SK je oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušného sportovního svazu a současně příslušnému okresnímu sdružení ČUS a následně VV ČUS k vedení evidence členské základny v ČUS dle směrnic ČUS a k identifikaci sportovce při soutěžích. Rovněž souhlasím se zpřístupněním jeho/jejích osobních údajů v nezbytném rozsahu pro orgány státní správy a územích samospráv, a to zejména v souvislosti se žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků z veřejných rozpočtů. Osobní údaje, včetně rodného čísla, je TJ/SK oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení jeho/jejího členství v TJ/SK. Prohlašuji, že jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb., v platném znění.
Poznámka
vyplňte v případě, že má Vaše dítě jakékoliv potíže, o kterých bychom měli vědět (alergie, astma....)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service