DiDa-verkostofestivaali kutsuu taiteentekijöitä
Kiitos kiinnostuksestasi DiDa – Disability Day Art & Action 2018 -tapahtumaa kohtaan! Lähetä ohjelmaehdotuksesi tämän lomakkeen kautta viimeistään 19.8.2018. Ilmoitamme valinnasta syyskuun loppuun mennessä.

Täyttämällä tämän lomakkeen hakija hyväksyy tietojensa käsittelyn DiDa 2018 -tapahtumaan liittyvissä tarkoituksissa. Tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin eikä niitä luovuteta tapahtumaa järjestävien organisaatioiden ja tuotantoryhmän ulkopuolelle.

Lisätietoa tapahtumasta osoitteesta www.disabilityday.fi.

---

Tack för ditt intresse för DiDa – Disability Day Art & Action 2018! Vänligen skicka ditt förslag senast den 19.8.2018. Sökande kommer att underrättas om resultaten senast i september.

Mer infomation hittar ni på www.disabilityday.fi/sv
---

Thank you for your interest for DiDa – Disability Day Art & Action 2018! Please send your proposal for festival programme through this form at the latest on 19th August 2018. We will notify all candidates by the end of September.

By filling in this form you accpet the processing of the provided information. This information is only processed for the purposes of festival production. The information is not given outside the organizations and the festival production team.

You can find more information on www.disabilityday.fi/eng

Email address *
Nimi (henkilö tai työryhmä) / Namn (person eller arbetsgrupp) / Name (person or group) *
Your answer
Yhteyshenkilön puhelinnumero / Telefonnummer till kontaktperson / Phone number of the contact person *
Your answer
Teoksen nimi / Titel på verket / Name of the work *
Your answer
Kuvaile ilmoittamaasi teosta lyhyesti / Beskriv verket kort / Please describe the work shortly *
Vastauksesi on hyvä sisältää ainakin seuraavat tiedot: Mitä teoksessa tapahtuu tai mistä se koostuu? Ketkä siinä esiintyvät tai kuka teokset on tehnyt? / Vi hoppas att ditt svar kommer att innehålla följande information: Vad händer i verket eller vad ingår i det? Vem utför och vem har skapat verken? / We hope that your answer includes the following information: What does it include or from what does it consist of? Who are performing in it or who has made the work in question?
Your answer
Miten teos liittyy vammaisuuteen? / Hur är verket relaterat till funktionsnedsättningar? / How the work is related to disability? *
Teos voi esimerkiksi käsitellä vammaisuuteen liittyviä kysymyksiä tai olla vammaisten itsensä suunnittelema tai toteuttama. / Funktionsnedsättningar kan till exempel vara temat för verket eller det kan vara komponeras eller utförs av funktionshindrade konstnär(er). / The work can, for example, be the topic of the work or it can be designed or performed by disabled performers.
Your answer
Teoksen alkuperäinen kesto / Varaktighet för det ursprungliga verket / Duration of the original work *
Kuinka kauan alkuperäinen, lyhentämäton esitys kestää? Jos teoksesi on esimerkiksi kuvataidetta eikä sen kestoa voi määritellä, kerro se kentässä. / Hur långt är det ursprungliga verket? Om längden inte går att definieria, exempelvis en konstutställning, ange det i fältet nedan. / How long is the original work? If your work is for example an art exhibition and you cannot define its duration, please indicate this in the field below.
Your answer
Teoksen lyhennetyn version kesto / Varaktigheten av det förkortade verket / Duration of the shortened work *
Your answer
Kuinka monta henkilöä esitykseesi kuuluu? / Hur många personer ingår ditt verket? / How many persons does your work include? *
Your answer
Teoksen kieli tai kielet / Språk av arbetet / The language(s) of the work *
Your answer
Osallistumisesi kustannusarvio / Uppskatta kostnaderna för ditt deltagande / Estimate the expanses of your participation *
Maksamme osallistujille mahdollisuuksien mukaan. Tarkemmat tiedot mahdollisista palkkioista saadaan syksyn aikana. Korvaamme matkakulut ja osallistujat saavat ruoan tapahtumapäivänä. / Vi betalar ersättning till konstnärer om möjligt. Vi kommer att få ytterligare information om möjligheten under hösten. Vi kommer att ersätta resekostnader och deltagarna får en måltid under festivaldagen. / We pay financial compensation if possible. Further information about the compensations will be provided during the autumn. We will cover travel expenses and the participants will be served some food.
Your answer
Arvio matkakustannusten määrästä / Uppskattning av resekostnader / Estimation of your travel expenses *
Your answer
Tekniset vaatimukset / Tekniska krav / Technical requirements
Kerro tässä kentässä kaikki ohjelmaasi liittyvät tekniset vaatimukset kuten mikrofonien lukumäärä, mahdollinen videoprojektorin tarve jne. Kerro myös, millaisen tila olisi kaikkein sopivin esityksellesi. Otamme esiintyjien toiveet huomioon mahdollisuuksien mukaan. Emme kuitenkaan pysty tarjoamaan esimerkiksi välineitä kuvataiteen ripustamiseen. / Ange alla tekniska krav för ditt arbete här (t.ex. mängden mikrofoner, behov av en videoprojektor). Snälla berätta för oss vilken typ av utrymme som passar bäst för ditt arbete. Vi tar hänsyn till dina önskemål när det är möjligt. Beakta att vi inte har råd med utrustningen för hängande av bildkonst. / Please elaborate all the technical requirements in this field. These requirements may include the amount of microphones, need for a projector, etc. You may also descbribe what kind of premises would best meet your needs. We will fill your wishes if possible. However, we are not able to provide equipment for art hanging.
Your answer
Erityistarpeet / Specialbehov / Special needs
Kerro tässä mahdollisista erityistarpeista esiintyjiin tai ilmoitettavaan ohjelmaan liittyen. / Vänligen berätta oss om du har andra särskilda behov relaterade till konstnären eller ditt arbete. / Please tell us if you have any special needs regarding the performers or the work itself.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms