DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐẢNG
Kính gửi các đồng chí!
Đảng công sản Việt Nam là lãnh tụ chính trị, là hình thức tổ chức cao nhất, bộ phận tiên tiến nhất của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động, lấy nguyên tắc tập trung dân chủ nghĩa làm nguyên tắc tổ chức cơ bản.
Sự lãnh đạo của Đảng ta đối với cách mạng Việt Nam luôn được khẳng định là nhân tố có tính quyết định đến mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Trong hơn 2 thập kỷ đổi mới vừa qua, Việt Nam đã, đang phát triển về mọi mặt. Thắng lợi này có nhiều nguyên nhân, trong đó nhân tố quyết định là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Đảng ta là người khởi xướng và lãnh đạo toàn diện công cuộc đổi mới. Nhờ có đường lối đổi mới đúng đắn, ngày càng được hoàn thiện, vai trò lãnh đạo và năng lực cầm quyền của Đảng được tăng cường, nhờ tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên nên đường lối đổi mới của Đảng được đông đảo nhân dân hưởng ứng, biến thành phong trào hành động sôi nổi, rộng khắp của quần chúng. Trong bối cảnh phát triển hiện nay, tác động của toàn cầu hóa đến vai trò lãnh đạo của Đảng cũng rất lớn. Thông qua quá trình chủ động hội nhập, hợp tác quốc tế, trình độ, năng lực kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng không ngừng tăng lên. Qua đó, vị thế của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Nhờ có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng nên nền kinh tế - xã hội ổn định và phát triển, Đảng có điều kiện chăm lo tốt hơn đời sống của nhân dân, nhân dân tin Đảng, gắn bó với Đảng hơn và vai trò lãnh đạo của Đảng cũng không ngừng được củng cố, tăng cường
Được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam là niềm vinh dự, là lý tưởng phấn đấu cao đẹp của triệu triệu các thế hệ thanh niên Việt Nam.
Để được đứng vào hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam các đồng chí cần trải qua hai bước các bước:
Bước 1: Được xét tham gia lớp cảm tình Đảng.
Bước 2: Được hoàn thiện hồ sơ và tổ chức Kết nạp Đảng.

Đề được tham gia Bước 1: Được xét tham gia lớp cảm tình Đảng.
Các đồng chí cần theo hướng dẫn sau:
Bước 1:
Các bạn đoàn viên sinh viên có mong muốn đứng vào hàng ngũ của Đảng.
Vui lòng hoàn thiện thông tin cá nhân vào bản khai phía dưới đây.

Đây là điều kiện bắt buộc để Đoàn trường CẤP MÃ PHÁT TRIỂN ĐẢNG và quản lý hồ sơ đảng viên.
Nếu không đăng ký thông tin tại bước này thì quần chúng sẽ không được xem xét kết nạp, kể cả trong trường hợp đủ tất cả các điều kiện quy định.

Bước 2:
Đoàn trường và chi bộ SV cấp cho mỗi quần chúng ưu tú đã khai thông tin online một Mã phát triển Đảng có dạng PTD17.ABCD ( Trong đó ABCD là 4 số bất kỳ). Mã hồ sơ này sẽ gắn với hồ sơ của các bạn đến khi các bạn trở thành Đảng viên chính thức.

Bước 3:
Đoàn trường và Chi bộ SV tiến hành theo dõi hỗ trợ và gửi các thông tin về học tập và hoạt động để các quần chúng chủ động tiếp cận tham gia và tích lũy điểm số và điểm hoạt động.

Bước 4:
Quần chúng ưu tú tự thống kê, tính toán và so sánh một cách chính xác với các tiêu chi của Đoàn thanh niên và CBSV yêu cầu.
Nếu đạt đủ tiêu chí về điểm số trên 7.00 và tiêu chí về điểm hoạt đông trên 250 ( Cộng tích lũy qua các năm).
Quần chúng vào link online google doc số 02 đăng ký thông tin. Địa chỉ link sẽ được về mail cho từng người khi đã đạt yêu cầu.
Sau khi đăng ký thành công, Đoàn trường sẽ tiến hành xác minh điểm số, các điều kiện và đưa quần chúng vào danh sách học cảm tình Đảng đợt gần nhất.


Bước 5:
Đối với những bộ hồ sơ đủ tiêu chuẩn, Đoàn thanh niên sẽ giới thiệu các bạn học lớp Cảm tình Đảng đợt sớm nhất.

Chúc các đồng chí thành công!

Họ và tên *
Your answer
Ngày sinh *
MM
/
DD
/
YYYY
Quê quán (ghi rõ xã/phường, quận/huyện, tỉnh/thành phố) *
Your answer
Mã sinh viên *
Your answer
Số điện thoại (nếu dùng 2 số thì điền cả 2. VD: 0917240698/0943246496) *
Your answer
Email (thường xuyên dùng để nhận thông tin quan trọng) *
Your answer
Link Facebook (để được giới thiệu vào Group Phát triển Đảng) *
Your answer
Chi đoàn (Ghi rõ tên chi đoàn có dấu và Khóa học. Viết hoa toàn bộ các chữ cái. Ví dụ: KIỂM TOÁN 58A hoặc TÀI CHÍNH QUỐC TẾ 56B) *
Your answer
Liên Chi Đoàn *
Khoá học *
Chức vụ *
Your answer
Nơi thường trú (ghi rõ xã/phường, quận/huyện, tỉnh/thành phố) *
Your answer
Nơi tạm trú (ghi rõ số nhà, đường, phường, quận, thành phố) *
Your answer
Dân tộc *
Your answer
Tôn giáo *
Your answer
Đối tượng ưu tiên (Con thương binh/ Gia đình chính sách/ Hộ nghèo, khó khăn/ Bố mẹ ốm đau..... Nếu không thuộc diện ưu tiên ghi : KHÔNG) *
Your answer
Thông tin về Bố (Họ tên, ngày sinh, quê quán, nơi thường trú, nghề nghiệp, chức vụ, nơi làm việc, là Đảng viên ĐCSVN hay không?) *
Your answer
Thông tin về Mẹ (Họ tên, ngày sinh, quê quán, nơi thường trú, nghề nghiệp,chức vụ, nơi làm việc, là Đảng viên ĐCSVN hay không?) *
Your answer
Ngày và nơi vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh *
Your answer
Thành tích học tập và hoạt động đã đạt được ( Liệt kê các thành tích, giấy khen, chức vụ đã từng trải quả) *
Your answer
Lý do muốn được đứng trong hàng ngũ của ĐCS Việt Nam *
Your answer
Mong muốn và nguyện vọng *
Your answer
Câu hỏi dành cho Chi bộ sinh viên ĐHKTQD ? *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service