ข้อมูลศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน ท่านสามารถปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาหากท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ลำดับรุ่น ของ นศ.การพิมพ์ สวนสุนันทา ที่สำเร็จการศึกษา
รุ่นที่ 1 พ.ศ.2528-2529      รุ่นที่ 2 พ.ศ.2529-2530     รุ่นที่ 3 พ.ศ.2530-2531      รุ่นที่ 4 พ.ศ.2531-2532       รุ่นที่ 5 พ.ศ.2532-2533      
รุ่นที่ 6 พ.ศ.2533-2534      รุ่นที่ 7 พ.ศ.2534-2535     รุ่นที่ 8 พ.ศ.2535-2536      รุ่นที่ 9 พ.ศ.2536-2537       รุ่นที่ 10 พ.ศ.2537-2538    
รุ่นที่ 11 พ.ศ.2538-2539    รุ่นที่ 12 พ.ศ.2539-2540    รุ่นที่ 13 พ.ศ.2540-2541    รุ่นที่ 14 พ.ศ.2541-2542     รุ่นที่ 15 พ.ศ.2542-2543    
รุ่นที่ 16 พ.ศ.2543-2546    รุ่นที่ 17 พ.ศ.2544-2547    รุ่นที่ 18 พ.ศ.2545-2548    รุ่นที่ 19 พ.ศ.2546-2549     รุ่นที่ 20 พ.ศ.2547-2550    
รุ่นที่ 21 พ.ศ.2548-2551    รุ่นที่ 22 พ.ศ.2549-2552    รุ่นที่ 23 พ.ศ.2550-2553    รุ่นที่ 24 พ.ศ.2551-2554     รุ่นที่ 25 พ.ศ.2552-2555    
รุ่นที่ 26 พ.ศ.2553-2556    รุ่นที่ 27 พ.ศ.2554-2557    รุ่นที่ 28 พ.ศ.2555-2558    รุ่นที่ 29 พ.ศ.2556-2559     รุ่นที่ 30 พ.ศ.2557-2560    
รุ่นที่ 31 พ.ศ.2558-2561    รุ่นที่ 32 พ.ศ.2559-2562    รุ่นที่ 33 พ.ศ.2560-2563    รุ่นที่ 34 พ.ศ.2561-2564     รุ่นที่ 35 พ.ศ.2562-2565
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ท่านบันทึกข้อมูล ครั้งนี้เป็นครั้งแรก *
ท่านบันทึกข้อมูลครั้งนี้ เพื่อเป็นการปรับปรุงข้อมูลของท่าน *
รุ่นที่ (ดูรุ่นจากคำอธิบายด้านบน) *
ชื่อ-สกุล นาย นางสาว ในขณะศึกษาอยู่ *
ชื่อ-สกุล ยศ นาง นางสาว ในปัจจุบัน(ถ้ามีการปลี่ยน)
ชื่อเล่นที่ใช้ในขณะศึกษาอยู่ *
สถานภาพทางครอบครัวของท่านในปัจจุบัน *
โทรศัพท์มือถือ *
โทรสาร
E-mail:
FaceBook
Line
ช่องทางที่สะดวกที่สุดที่จะติดต่อท่านได้ *
ที่อยู่ปัจจุบันของท่าน *
ชื่อหน่วยงานที่ท่านปฏิบัติงานในปัจจุบัน *
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน *
ที่อยู่สถานที่ทำงานของท่าน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ website *
ประสบการณ์การทำงานของท่าน อาจบอกเป็นลำดับจากปัจจุบันไปถึงอดีต *
เพื่อนร่วมรุ่นของท่านที่ท่านคิดว่าเป็นผู้ประสานระหว่างท่านกับสาขาวิชาได้ดีที่สุด (โปรดระบุชื่อ โทรศัพท์ E-mail) อาจจะหลายท่านก็ได้ *
ระดับการศึกษาสูงสุดของท่าน *
เรื่องที่ท่านมีประสบการณ์ มีความรู้และอยากกลับมาถ่ายทอดความรู้แก่น้อง ๆ ของท่าน
ข้อเสนอแนะของท่านต่อสาขาวิชา
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy