ข้อมูลศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน ท่านสามารถปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาหากท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ลำดับรุ่น ของ นศ.การพิมพ์ สวนสุนันทา ที่สำเร็จการศึกษา
รุ่นที่ 1 พ.ศ.2528-2529 รุ่นที่ 2 พ.ศ.2529-2530 รุ่นที่ 3 พ.ศ.2530-2531 รุ่นที่ 4 พ.ศ.2531-2532 รุ่นที่ 5 พ.ศ.2532-2533
รุ่นที่ 6 พ.ศ.2533-2534 รุ่นที่ 7 พ.ศ.2534-2535 รุ่นที่ 8 พ.ศ.2535-2536 รุ่นที่ 9 พ.ศ.2536-2537 รุ่นที่ 10 พ.ศ.2537-2538
รุ่นที่ 11 พ.ศ.2538-2539 รุ่นที่ 12 พ.ศ.2539-2540 รุ่นที่ 13 พ.ศ.2540-2541 รุ่นที่ 14 พ.ศ.2541-2542 รุ่นที่ 15 พ.ศ.2542-2543
รุ่นที่ 16 พ.ศ.2543-2546 รุ่นที่ 17 พ.ศ.2544-2547 รุ่นที่ 18 พ.ศ.2545-2548 รุ่นที่ 19 พ.ศ.2546-2549 รุ่นที่ 20 พ.ศ.2547-2550
รุ่นที่ 21 พ.ศ.2548-2551 รุ่นที่ 22 พ.ศ.2549-2552 รุ่นที่ 23 พ.ศ.2550-2553 รุ่นที่ 24 พ.ศ.2551-2554 รุ่นที่ 25 พ.ศ.2552-2555
รุ่นที่ 26 พ.ศ.2553-2556 รุ่นที่ 27 พ.ศ.2554-2557 รุ่นที่ 28 พ.ศ.2555-2558 รุ่นที่ 29 พ.ศ.2556-2559 รุ่นที่ 30 พ.ศ.2557-2560
รุ่นที่ 31 พ.ศ.2558-2561 รุ่นที่ 32 พ.ศ.2559-2562 รุ่นที่ 33 พ.ศ.2560-2563 รุ่นที่ 34 พ.ศ.2561-2564 รุ่นที่ 35 พ.ศ.2562-2565
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question