Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo obce Chyňava rozhodlo dne 9.12.2019 o pořízení nového územního plánu. Dosud platný územní plán obce (ÚP) byl schválený dne 23.2.2004 a podle současné právní úpravy má pozbýt platnost ke dni 31.12.2022.
Abychom však připravili nový kvalitní územní plán, který by zajistil další rozvoj obce a zároveň respektoval zájmy obyvatel obce, žádáme všechny naše obyvatele o vyplnění tohoto anketního dotazníku a o jeho odevzdání na obecním úřadu Chyňava do pátku 28. února 2020. Vyplněný anketní dotazník můžete rovněž vhodit do poštovní schránky úřadu či k tomu určené poštovní schránce ve vaší obecní části, případně zaslat elektronickou podobu mailem na adresu obce.
Anketa je ke stažení na webových stránkách www.chynava.cz nebo je k dispozici na podatelně obecního úřadu Chyňava. Není nutné odpovídat na všechny otázky, naopak připomínky nezahrnuté v textu je možné vyjádřit vlastními slovy na konci.
Máte trvalé bydliště či vlastníte nemovitost v katastru obce Chyňava?
Jste ?
Máte trvalé bydliště či vlastníte nemovitost v katastru obce Chyňava?
Do jaké věkové skupiny patříte?
Jste spokojen/a se životem v obci (chápejte obec jako celek, ne místní část)?
Co považujete za silné stránky obce ? (celku)
Your answer
Co považujete za silné stránky obce ? (své místní části)
Your answer
Co považujete za slabé stránky obce? (celku)
Your answer
Co považujete za slabé stránky obce? (své místní části)
Your answer
Jste pro novou výstavbu v dosud nezastavěných lokalitách (rozšířit zastavitelné území)?
Které lokality považujete za nevhodné pro případnou novou výstavbu?
Your answer
Které lokality považujete za vhodné pro případnou výstavbu?
Your answer
Jaké využití těchto lokalit si v novém územním plánu představujete?
Jak jste spokojen/a s bezpečností v obci?
Jak jste spokojen/a s kulturním a společenským vyžitím v obci?
Jak jste spokojen/a se sportovním vyžitím v obci?
Jak jste spokojen/a s dopravní obslužností v obci?
Jak jste spokojen/a se školstvím v obci?
Jste pro výstavbu domu pro seniory v areálu bývalých kasáren v Chyňavě?
Vaše obecná připomínka nebo požadavek pro nový územní plán
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy